Methodes vergelijken

Vergelijkingstabellen methodes VO

 

Aardrijkskunde onderbouw

Aardrijkskunde tweede fase

Biologie onderbouw

Biologie bovenbouw vmbo

Burgerschapsthema’s

Chinees onderbouw en tweede fase

Duits onderbouw

Duits tweede fase

Economie onderbouw

Economie bovenbouw vmbo

Economie tweede fase

Engels onderbouw

Engels tweede fase

Engels bovenbouw vmbo

Filosofie onderbouw

Frans onderbouw

Frans tweede fase

Geschiedenis onderbouw

Geschiedenis tweede fase

Maatschappijleer 1

Maatschappijleer 2

Natuur- en scheikunde onderbouw

Natuurkunde

Nederlands onderbouw vmbo, havo en vwo

Nederlands lwoo en vmbo

Nederlands tweede fase

Nederlands als tweede taal

Scheikunde tweede fase

Spaans

Wiskunde onderbouw

Wiskunde tweede fase

Wiskunde rekenen