Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit SLO iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van SLO worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

SLO
H. de Vries
Postbus 2041
7500 CA  Enschede

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover SLO geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van SLO. SLO waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert SLO geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

 

Colofon

Inhoudelijke realisatie: SLO

Technische realisatie: BetterBe en Trimm

Vormgeving: Trimm