Overzichtspagina methode

Methodes vergelijken

Selecteer minstens twee methodes via 'Voeg toe aan vergelijking'

Nu vergelijken

De Geo voor de tweede fase, vierde editie

Bulthuis, J.

ThiemeMeulenhoff Voortgezet Onderwijs

2012-2013

Overzicht

Type

methode

Doelgroep(en)

H 4-5
V 4-6

Vak(ken)

aardrijkskunde

Links

Methodesite
Gebruikskostenoverzicht H 4-5, aardrijkskunde
Gebruikskostenoverzicht V 4-6, aardrijkskunde

Uitgever / Besteladres

ThiemeMeulenhoff Voortgezet Onderwijs
Postbus 400
3800 AK AMERSFOORT
http://www.thiememeulenhoff.nl
vo@thiememeulenhoff.nl
088 – 800 2015Samenvatting

Herziene editie aardrijkskunde voor de tweede fase met één boek per examenonderwerp. Per onderwerp werken leerlingen toe naar meer zelfstandigheid. De methode kent een regionale benaderingswijze, waarbij de lesstof aan de hand van voorbeeldregio's wordt behandeld. De geleerde vaardigheden worden vervolgens toegepast in andere regio's. De havo-editie biedt veel structuur, de vwo-editie biedt extra ruimte voor zelfstandigheid.
De vierde editie kent twee pakketvarianten: een variant met studieboeken en werkboeken, met veel aandacht voor het bewerken van kaarten, grafieken en tabellen en een variant met leeropdrachtenboeken: dezelfde inhoud, maar dan compact verwerkt in één boek.
De startlicentie voor leerlingen geeft toegang tot een oefenmodule, een overzicht met oefenresultaten, studiehulp, video & animatie, w-nummers en actueel lesmateriaal. De extralicentie geeft toegang tot de onderdelen van de startpagina aangevuld met alle digitale studieboeken. De totaallicentie geeft toegang tot de onderdelen van de extralicentie aangevuld met alle leeropdrachtenboeken.
Het docentenmateriaal is volledig digitaal. De startlicentie voor docenten geeft toegang tot handleidingen met omnummertabel Bosatlas, examenprogramma, studiewijzer, antwoorden, actueel en extra lesmateriaal en lessuggesties. De totaallicentie geeft toegang tot de onderdelen van de startlicentie aangevuld met Bronnenbak en PowerPoints, video & animatie, toetsen, oefenmodule en overzichten.
Voor het digitale schoolbord is er de lesapplicatie Digibordbij. Door bronnen en iconen te verwijderen, te veranderen of toe te voegen kunnen zelf lessen worden samengesteld.
Alle genoemde licenties zijn één jaar geldig.

Bekijken

Onderdelen

TitelDoelgroepenJaarPrijsISBN
havo
Studieboek havo Arm en rijkMeer informatieH 4-5201225,90978-90-06-43580-1
Werkboek havo Arm en rijkMeer informatieH 4-5201213,10978-90-06-43581-8
Leeropdrachtenboek havo Arm en rijkMeer informatieH 4-5201232,70978-90-06-43582-5
Studieboek havo Overleven in EuropaMeer informatieH 4-5201225,90978-90-06-43588-7
Werkboek havo Overleven in EuropaMeer informatieH 4-5201213,10978-90-06-43589-4
Leeropdrachtenboek havo Overleven EuropaMeer informatieH 4-5201332,70978-90-06-43590-0
Studieboek havo Systeem aardeMeer informatieH 4-5201225,90978-90-06-43596-2
Werkboek havo Systeem aardeMeer informatieH 4-5201213,10978-90-06-43597-9
Leeropdrachtenboek havo Systeem aardeMeer informatieH 4-5201332,70978-90-06-43598-6
Studieboek havo Indonesie actueelMeer informatieH 4-5201225,90978-90-06-43604-4
Werkboek havo Indonesie actueelMeer informatieH 4-5201213,10978-90-06-43605-1
Leeropdrachtenboek havo Indonesie actueelMeer informatieH 4-5201232,70978-90-06-43606-8
Studieboek havo Wonen in NederlandMeer informatieH 4-5201225,90978-90-06-43612-9
Werkboek havo Wonen in NederlandMeer informatieH 4-5201213,10978-90-06-43613-6
Leeropdrachtenboek havo Wonen in NederlandMeer informatieH 4-5201232,70978-90-06-43614-3
Startlicentie leerling 4 havoMeer informatieH 420126,30978-90-06-43748-5
Startlicentie leerling 5 havoMeer informatieH 520126,30978-90-06-43748-5
Extralicentie leerling 4 havoMeer informatieH 4201228,50978-90-06-43749-2
Extralicentie leerling 5 havoMeer informatieH 5201228,50978-90-06-43749-2
Totaallicentie leerling 4 havoMeer informatieH 4201234,30978-90-06-43750-8
Totaallicentie leerling 5 havoMeer informatieH 5201234,30978-90-06-43750-8
vwo
Studieboek vwo GloballiseringMeer informatieV 4-6201225,90978-90-06-43620-4
Werkboek vwo GlobaliseringMeer informatieV 4-6201214,10978-90-06-43621-1
Leeropdrachtenboek vwo GlobaliseringMeer informatieV 4-6201232,70978-90-06-43622-8
Studieboek vwo Arm en rijkMeer informatieV 4-6201225,90978-90-06-43628-0
Werkboek vwo Arm en rijkMeer informatieV 4-6201214,10978-90-06-43629-7
Leeropdrachtenboek vwo Arm en rijkMeer informatieV 4-6201232,70978-90-06-43630-3
Studieboek vwo Systeem aardeMeer informatieV 4-6201225,90978-90-06-43636-5
Werkboek vwo Systeem aardeMeer informatieV 4-6201214,10978-90-06-43637-2
Leeropdrachtenboek vwo Systeem aardeMeer informatieV 4-6201232,70978-90-06-43638-9
Studieboek vwo KlimaatvraagstukkenMeer informatieV 4-6201225,90978-90-06-43644-0
Werkboek vwo KlimaatvraagstukkenMeer informatieV 4-6201214,10978-90-06-43645-7
Leeropdrachtenboek vwo KlimaatvraagstukkenMeer informatieV 4-6201232,70978-90-06-43646-4
Studieboek vwo ZO-Azie in beeldMeer informatieV 4-6201225,90978-90-06-43652-5
Werkboek vwo ZO-Azie in beeldMeer informatieV 4-6201214,10978-90-06-43653-2
Leeropdrachtenboek vwo ZO-Azie in beeldMeer informatieV 4-6201232,70978-90-06-43654-9
Studieboek vwo ZO-Azie actueelMeer informatieV 4-6201225,90978-90-06-43660-0
Werkboek vwo ZO-Azie actueelMeer informatieV 4-6201214,10978-90-06-43661-7
Leeropdrachtenboek vwo ZO-Azie actueelMeer informatieV 4-6201232,70978-90-06-43662-4
Studieboek vwo Wonen in NederlandMeer informatieV 4-6201225,90978-90-06-43668-6
Werkboek vwo Wonen in NederlandMeer informatieV 4-6201214,10978-90-06-43669-3
Leeropdrachtenboek vwo Wonen in NederlandMeer informatieV 4-6201232,70978-90-06-43670-9
Startlicentie leerling 4 vwoMeer informatieV 420126,30978-90-06-43751-5
Startlicentie leerling 5 vwoMeer informatieV 520126,30978-90-06-43751-5
Startlicentie leerling 6 vwoMeer informatieV 620126,30978-90-06-43751-5
Extralicentie leerling 4 vwoMeer informatieV 4201228,50978-90-06-43752-2
Extralicentie leerling 5 vwoMeer informatieV 5201228,50978-90-06-43752-2
Extralicentie leerling 6 vwoMeer informatieV 6201228,50978-90-06-43752-2
Totaallicentie leerling 4 vwoMeer informatieV 4201234,30978-90-06-43753-9
Totaallicentie leerling 5 vwoMeer informatieV 5201234,30978-90-06-43753-9
Totaallicentie leerling 6 vwoMeer informatieV 6201234,30978-90-06-43753-9
Docenten totaallicentie havo/vwoMeer informatieH 4-5 V 4-620120,00978-90-06-43754-6
Docenten totaallicentie havo/vwoMeer informatieH 4-5 V 4-6201234,90978-90-06-43755-3
Beschrijving

Beschrijving: De Geo, tweede fase

Samenvatting

Terug naar boven ↑

De Geo tweede fase, heeft edities voor havo en vwo. In de vierde editie zijn de dubbelingen in de afzonderlijke katernen evenals de onderlinge verwijzingen tussen katernen verwijderd; het gaat om (geheel) losstaande katernen.
Er zijn twee varianten: studieboeken en werkboeken of (gecombineerde) leeropdrachtenboeken. De titels van de katernen refereren aan de (sub)domeinen van het examenprogramma: voor havo gaat het om vijf thema’s; voor vwo om zeven thema’s. De docent kan zelf bepalen in welke volgorde de katernen aan de orde komen in de leerjaren van de tweede fase. In de docentenhandleiding worden drie varianten beschreven voor de volgorde van behandeling.
Via de website http://www.degeo-online.nl is al het materiaal digitaal beschikbaar. Er bestaan verschillende soorten licenties voor leerlingen en voor docenten. Het docentenmateriaal (handleidingen, enz.) is alleen in digitale vorm via een docentenlicentie beschikbaar. De geo-online bevat extra materiaal, zoals diverse toetsen, video/animatiemateriaal, extra oefenmateriaal en studiehulp voor leerlingen.
Voor docenten zijn er onder meer PowerPoint presentaties, actueel en extra lesmateriaal, lessuggesties en tips per hoofdstuk. Voortgangsgegevens van leerlingen kunnen worden bijgehouden.
Karakteristiek voor De Geo is de meer regionale invulling. In De Geo zijn de fysisch- en sociaalgeografische onderwerpen duidelijk herkenbaar. De leerling wordt getraind in ‘het toepassen van algemene kennis in (gebied)specifieke situaties.’ De methode schenkt de nodige aandacht aan de uitleg van lastige begrippen en bevat een uitgebreid overzicht van (aardrijkskundige) vaardigheden en werkwijzen.
De hoofdstukken kennen een duidelijke en herkenbare structuur. Een hoofdstuk start vanuit het werkboek (of opdrachtengedeelte van het leeropdrachtenboek) met een instaptoets, met vervolgens de hoofdvraag en deelvragen van het betreffende hoofdstuk. Opdrachten zijn herkenbaar verdeeld in kennisvragen, inzichtvragen, vragen over vaardigheden en werkwijzen. Daarnaast zijn er verdiepingsvragen, atlasopdrachten en online-opdrachten.
De leerteksten (theorie) zijn herkenbaar onderverdeeld (hoofdzaak; een onderverdeling van de hoofdzaak of opsomming; bijzaak).
De Geo bevat uitgebreid toetsmateriaal; vrijwel alle toetsen zijn in digitale vorm. Het gaat bij elk hoofdstuk om een instaptoets, begrippenoefentoetsen, een proeftoets (in het werkboek of leeropdrachtenboek) en daarnaast een proeftoets online. Daarnaast is er per katern een proefexamen en kunnende leerlingen extra examenoefenopgaven  maken. De Geokrant en de Geogids bieden de aardrijkskundedocent extra en actueel materiaal en actuele lesbrieven.

 Samenstelling

Terug naar boven ↑

De Geo, aardrijkskunde voor de tweede fase, heeft edities voor havo en vwo. Er zijn twee varianten: studieboeken en werkboeken of (gecombineerde) leeropdrachtenboeken. Voor de volgende onderwerpen/titels is er telkens sprake van een studieboek, werkboek en leeropdrachtenboek:

 • Havo: Arm en rijk; (Over)leven in Europa; Systeem aarde; Indonesië actueel; Wonen in Nederland.
 • Vwo: Globalisering; Arm en rijk; Systeem aarde; Klimaatvraagstukken; ZO- Azië in beeld; ZO-Azië actueel; Wonen in Nederland.

De werkboeken zijn verbruiksboeken.
Daarnaast zijn er verschillende licenties voor de leerlingen: een startlicentie, een extralicentie en een totaallicentie. De startlicentie bestaat uit: een studiehulp (met begrippen, vaardigheden en naslag met omnummertabel Bosatlas), actueel lesmateriaal (webopdrachten), video-/animatiemateriaal, zogenaamde W-nummers, oefenmodules (met afzonderlijke toetsen) en een overzicht met oefenresultaten (voortgang leerling). De extralicentie bevat tevens de studieboeken in digitale vorm.
De totaallicentie omvat de extralicentie met de leeropdrachtenboeken in digitale vorm. Voor docenten is er een gratis startlicentie en een extralicentie docent. De startlicentie bevat de algemene handleiding, de handleiding per katern en een omnummertabel Bosatlas, het examenprogramma, een voorbeeld-PTA, studiewijzer, antwoorden, actueel lesmateriaal (met lesbrieven De Geokrant en de Geogids), lessuggesties en tips per hoofdstuk, extra lesmateriaal, samenvattingen en een vaardighedenoverzicht. De extralicentie (totaallicentie) bevat tevens een oefenmodule, een overzicht met oefenresultaten (voortgang van leerling en klas), toetsen, digibordmateriaal (PowerPoint samenvattingen en verdiepende PowerPoints),
video-/animatiemateriaal, de digiboeken (studieboeken en leeropdrachtenboeken), de koppeling met de startlicentie leerlingen en alle content voor de leerjaren havo/vwo bovenbouw.
Informatie over de methode De Geo kan men vinden op de website van ThiemeMeulenhoff www.thiememeulenhoff.nl/ Vervolgens: voortgezet onderwijs; aardrijkskunde; De Geo tweede fase, 4e editie.Vormgeving

Terug naar boven ↑

Zowel de studieboeken als de leeropdrachtenboeken zijn in full colour. De werkboeken zijn in zwart-wit en grijstinten (dat geldt ook voor de pagina’s uit de leeropdrachtenboeken voor zover het de opdrachten betreft). Alle boeken zijn voorzien van een flexibele kaft. De werkboeken zijn verbruiksboeken. De studieboeken en leeropdrachtenboeken zijn rijk geïllustreerd. Ze bevatten een ruime afwisseling van foto’s, kaarten, overzichtsschema’s en diagrammen. De illustraties (de Geo spreekt van figuren) zijn steeds voorzien van een titel en/of korte omschrijving. Ze zijn in principe functioneel van aard: ze vormen een aanvulling op of verduidelijking van de leerstof en/of komen in de opdrachten terug.
De pagina-indeling in de studieboeken en leeropdrachtenboeken is overzichtelijk. Bovenaan elke pagina staat telkens de betreffende hoofdstuktitel (linker pagina) of paragraaftitel (rechter pagina). Met symbolen in de marge van de leerteksten is aangegeven of het gaat om een hoofdzaak (driehoekje), een onderverdeling van een hoofdzaak of opsomming (rondje) of een bijzaak (vierkantje). Belangrijke begrippen in de leerteksten zijn in blauw afgedrukt en staan tevens onderaan op de betreffende pagina vermeld. Deze begrippen komen in een begrippenlijst aan het eind van elk hoofdstuk (deze pagina’s zijn herkenbaar aan een lichtblauwe arcering) terug.
Inleidende tekstjes bij de paragrafen kennen een gekleurde arcering; elk hoofdstuk heeft zijn eigen kleuraanduiding. Op het eind van de studieboeken en de leeropdrachtenboeken staat een overzicht van vaardigheden en werkwijzen. Deze pagina’s hebben een lichtgele/beige arcering. De werkboeken hebben een sobere uitstraling (zwart-wit en grijstinten) met bij een aantal opdrachten een toevoeging van extra tekstkaders, kaartjes, foto’s, tabellen of andere illustraties. Ze worden met een hoofdletter W en een nummering aangeduid. De opdrachten zijn telkens voorzien van de aanduiding K (kennisvraag), I (inzichtvraag) of V (opdrachten over vaardigheden en werkwijzen). Een verdiepingsvraag heeft de aanduiding ‘verdieping’. Atlasopdrachten en ICT-opdrachten zijn afzonderlijk herkenbaar aan een icoontje. Bepaalde tekstblokjes of specifieke opdrachten kennen een grijze arcering. Het betreft de inleiding, hoofdvraag, werkwijze, deelvragen of ‘online extra’ verwijzingen.Didactische uitgangspunten en doelstellingen

Terug naar boven ↑

De regionale benaderingswijze is karakteristiek voor De Geo. De uitgever geeft in de handleiding aan dat ‘De Geo staat voor stevige aardrijkskunde’; ‘de juiste balans tussen tekst en illustraties’; een ‘grote hoeveelheid opdrachten’ (waaruit te kiezen valt) en ‘veel aandacht voor atlasgebruik en atlasopdrachten'.
Ten opzichte van de vorige editie is gekozen voor een meer regionale invulling en meer concretiseringen, onder meer in de vorm van voorbeelden. Dit met de intentie om de stof levendiger te maken en sneller te laten beklijven bij de leerlingen. De leerling wordt meer ‘getraind in het toepassen van algemene kennis in (gebied)specifieke situaties.’ Verder heeft men meer aandacht geschonken aan de uitleg van lastige begrippen en het overzicht van vaardigheden en werkwijzen. Ook de examentraining is uitgebreid met per domein een proefexamen (vergelijkbaar met het echte examen).
Het ICT-materiaal is uitgebreid en geactualiseerd. In vergelijking met de vorige editie zijn de dubbelingen in de afzonderlijke katernen, evenals de verwijzingen tussen de katernen verwijderd. Er is bewust gekozen voor losstaande katernen. De katernen zijn aldus de uitgever iets omvangrijker geworden. De reden ligt onder meer in de verbeterde structuur van de hoofdstukken (met een extra hoofdstukopening, begrippenlijst, oefentoets), de toevoeging van enkele grotere illustraties en voorbeelden in regionale contexten en de extra oefenmogelijkheden voor het examen. Voor de leerlingen staat er aan eind van elk hoofdstuk een leeroverzicht (kennen en kunnen) en een overzicht van begrippen.Leerstofinhoud

Terug naar boven ↑

De afzonderlijke katernen staan op zich. De docent kan dus zelf de volgorde van de leerstof bepalen. Er wordt niet van uitgegaan dat een onderwerp elders al eerder is behandeld. Ook zijn er geen verwijzingen tussen katernen. Mede daarom is er bewust voor gekozen om de leerstof uit een ander katern te herhalen als dat voor de behandeling van het betreffende onderwerp van belang is. Er is een duidelijke relatie tussen de katernen en hoofdstukken enerzijds en de subdomeinen uit het examenprogramma anderzijds (zie ook 'Leerstofordening'). De aanduiding SE of CE staat telkens bij iedere hoofdstukopening en in de inhoudsopgave bij elk hoofdstuk vermeld. In de docentenhandleiding worden bij alle subdomeinen en eindtermen (van de domeinen B tot en met E) de bijbehorende hoofdstukken uit de katernen vermeld. Fysische en sociaalgeografische onderwerpen zijn duidelijk herkenbaar, hetgeen de mogelijkheid biedt van afwisseling. Het domein A Vaardigheden is verwerkt in de leerstof van de overige domeinen.Leerstofordening

Terug naar boven ↑

De Geo omvat de volgende katernen (telkens gaat het om een studieboek en werkboek of een gecombineerd leeropdrachtenboek) met daarbij de vermelding van de betreffende domeinen/subdomeinen en of het SE of CE leerstof betreft.

Voor havo:

 • Wereld Arm en rijk (subdomein B1 en B2); CE en SE
 • Wereld/aarde (Over)leven Europa (subdomeinen B3 en C1); SE
 • Aarde Systeem aarde (subdomein C2 en C3); CE en SE
 • Gebieden Indonesië actueel (domein D); CE en SE
 • Leefomgeving Wonen in Nederland (subdomein E1); CE

Voor vwo:

 • Wereld Globalisering (subdomein B1); CE
 • Wereld Arm en rijk (subdomein B2); SE
 • Aarde Systeem aarde (subdomein C1); CE
 • Aarde Klimaatvraagstukken (subdomein C2); SE
 • Gebieden Zuidoost-Azië in beeld (subdomein D1); CE
 • Gebieden Zuidoost-Azië actueel (subdomein D2); SE
 • Leefomgeving Wonen in Nederland (subdomein E1); CE

Elk katern start met een instaptoets (zie ook Evaluatie/toetsing).
In elk katern gaat het (vrijwel) steeds om vier hoofdstukken. In alle hoofdstukken staat een land of regio centraal, hetgeen ook bij de hoofdstuktitel vermeld staat.
Ieder hoofdstuk start met een oriëntatie op de leerstof van dat hoofdstuk. Daarna staan de hoofdvraag en deelvragen vermeld. Elke paragraaf kent telkens extra deelvragen.
De hoofdstukken zijn onderverdeeld in drie of vier paragrafen. Een paragraaf start met een –zoals de uitgever aangeeft– prikkelende opening. Daarbij wordt een concrete situatie als vertrekpunt genomen. De leerteksten zijn verdeeld in teksten met de behandeling van de hoofdzaak (aangegeven met een driehoekje), een onderverdeling van een hoofdzaak of opsomming (rondje) of met informatie die te zien is als een bijzaak (vierkantje).
Elk hoofdstuk sluit af met het onderdeel 'Afsluiting' en bevat: een slotopdracht; een leeroverzicht (in termen van kennen en kunnen); een opsomming van de begrippen die aan de orde zijn gekomen. Daarna volgt de ‘extra casus’ en ten slotte een begrippenlijst met een korte omschrijving van alle begrippen van dat hoofdstuk. Verder bevat elk hoofdstuk een proeftoets (zie ook Evaluatie/toetsing). Achterin elk katern staat een begrippenregister met alle begrippen van het katern. Verder bevat elk katern aan het eind een uitgebreid overzicht van (aardrijkskundige) vaardigheden en werkwijzen. Deze zijn voorzien van concrete voorbeelden.Planning/tijdsinvestering

Terug naar boven ↑

In de docentenhandleidingen staat voor havo en vwo aangegeven hoeveel studielasturen (slu) elk afzonderlijk katern beslaat. Bij de indeling van de leerstof over de leerjaren is uitgegaan van 320 studielasturen (slu) voor havo; 160 slu per leerjaar. Voor vwo is uitgegaan van 440 slu: 120 slu in vwo 4 en 160 slu in zowel vwo 5 als vwo 6.
Vervolgens is een verdeling van de boeken over de leerjaren aangegeven, waarbij er een keuze is uit drie varianten:

 • De domeinenroute. Deze is conform de opbouw van het examenprogramma zoals de Commissie aardrijkskunde tweede fase deze heeft voorgesteld, met een praktische opdracht (PO) in leerjaar havo 4 en vwo 5. Examenherhaling is in het eindexamenjaar mogelijk tijdens de behandeling van het toepassingsdomein Gebieden (Indonesië of Zuidoost-Azië).
 • De variatieroute. Deze volgt in grote lijnen de opbouw van het examenprogramma, maar biedt meer variatie in fysische en sociale geografie. Ook hier is de PO in leerjaar havo 4 en vwo 5 en vindt de examenherhaling plaats bij de behandeling van Gebieden.
 • De SE/CE-route. Daarbij wordt de opbouw van het programma door de Commissie tweede fase losgelaten. De CE-leerstof wordt in deze variant zoveel mogelijk richting het CE in het examenjaar geschoven. De PO staat in dit geval gepland in havo 4 (net als bij de andere varianten) en vwo 4 (afwijkend van de andere varianten).

In de voorbeeld-PTA’s die in de docentenhandleiding zijn opgenomen wordt als alternatief een afwijkende verdeling van slu vermeld. Voor havo: 200 slu in havo 4 (3 lesuren per week) en 120 slu in havo 5 (2 lesuren per week). Voor vwo: 120 slu in vwo 4 (2 lesuren), 200 slu in vwo 5 (3 lesuren) en 120 slu in vwo 6 (2 lesuren).
In de docentenhandleiding van de afzonderlijke katernen is tevens per hoofdstuk een studieplanner opgenomen, waarin per paragraaf de opdrachten staan vermeld en het aantal benodigde slu. Vervolgens zijn daarbij telkens twee leerroutes aangegeven (met vermelding van het aantal slu voor alle onderdelen): een leerroute plus, met accent op inzicht (toepassing en verwerking) en een leerroute basis, met accent op kennis (verwerking).Didactiek (instructie en werkvormen)

Terug naar boven ↑

Het werkboek dan wel het opdrachtengedeelte van het leeropdrachtenboek is het startpunt van waaruit de leerling werkt. Het studieboek dan wel theoriegedeelte van het leeropdrachtenboek bevat de theorie, de vaardigheden en werkwijzen. De leerstof is verdeeld in teksten met: de hoofdzaak; een onderverdeling van de hoofdzaak of opsomming; een bijzaak (elk herkenbaar aan een eigen icoontje; zie Vormgeving). De leerlingen worden vanaf het begin van een hoofdstuk op het goede spoor gezet via de hoofdvraag en de deelvragen. Vervolgens komen in de verschillende paragrafen telkens deelvragen terug.
Er zijn afwisselende opdrachten die een appel doen op verschillende beheersingsniveaus: kennisvragen (aangeduid met een hoofdletter K), inzichtvragen (aangeduid met een I), opdrachten over vaardigheden en werkwijzen (aangeduid met een V). Verder zijn er verdiepingsopdrachten (herkenbaar aan de vermelding ‘Verdieping’) met een hogere moeilijkheidsgraad die bedoeld zijn als extra uitdagend voor leerlingen. Daarnaast zijn er nog atlasopdrachten en ICT-opdrachten (elk met een eigen icoontje). Op het eind van elke paragraaf is er een opdracht met een terugblik op de leerstof van die paragraaf. Na ieder hoofdstuk is er een zogenaamde casusopdracht of een onderzoeksopdracht. Deze opdrachten kunnen tevens als PO dienst doen. Voor de opdrachten die zich richten op vaardigheden en werkwijzen, kan het overzicht vaardigheden en werkwijzen (aan het eind van elk studieboek en leeropdrachtenboek) als naslag gebruikt worden.Zelfstandig werken

Terug naar boven ↑

Bij de lestips per hoofdstuk (zoals opgenomen in de docentenhandleiding van de afzonderlijke katernen) staat aangegeven welke paragrafen van een hoofdstuk zich lenen voor volledig zelfstandig doornemen door de leerlingen. De duidelijke structuur van de hoofdstukken geeft de leerling volgens de uitgever ‘houvast bij het zelfstandig doorlopen van de lesstof’. Hulpmiddelen zijn de hoofdvraag in ieder hoofdstuk, met de daarvan afgeleide deelvragen. In de theorie is in elke paragraaf telkens de hoofdzaak, de onderverdeling van de hoofdzaak of opsomming en de bijzaak duidelijk herkenbaar. Het leeroverzicht in het onderdeel ‘Afsluiting’ aan het eind van elk hoofdstuk geeft voor de leerling aan wat hij moet kennen en kunnen. Het overzicht vaardigheden en werkwijzen (aan het eind van elk studieboek en leeropdrachtenboek) kan dienen als hulpmiddel en naslag voor leerlingen die met vaardighedenopdrachten of onderzoeksopdrachten aan de slag gaan.Differentiatie

Terug naar boven ↑

Differentiatiemogelijkheden zijn niet expliciet genoemd. Wel is geprobeerd differentiatie aan te brengen tussen de havo en vwo-editie. De havokaternen bieden volgens de uitgever meer structuur, hebben kortere tekstblokken en meer aandacht voor de verwerking van de leerstof. In de vwo-katernen is er meer ruimte voor zelfstandige verwerking door de leerling, zijn er langere tekstblokken en ligt het accent meer op verdiepende opdrachten.
Differentiatiemogelijkheden (binnen een editie) zijn er met name in de selectie van de opdrachten. De opdrachten zijn alle duidelijk te onderscheiden en herkenbaar als kennisvraag, inzichtvraag of vraag gericht op vaardigheden en werkwijzen. Verder zijn er keuzemogelijkheden bij de behandeling van de verdiepingsopdrachten, casusopdrachten en onderzoeksopdrachten.Evaluatie/toetsing

Terug naar boven ↑

De Geo kent de volgende toetsen. Ze worden (met uitzondering van de proeftoetsen in de werkboeken en leeropdrachtenboeken) online aangeboden.

 • Elk hoofdstuk start met een instaptoets, waarin de theorie uit het basisboek van de onderbouw getest wordt. Deze toetsen bevatten open en gesloten vragen. Er is sprake van directe feedback op de antwoorden en informatie over de score.
 • Begrippentoetsen en (andere) oefentoetsen zijn er per hoofdstuk om de begrippen en de leerstof te oefenen. Ook hier gaat het om zowel open als gesloten vragen met directe feedback. Als de oefentoetsen worden ingeleverd (digitaal opgeslagen) dan wordt de behaalde totaalscore aangegeven.
 • Na ieder hoofdstuk is er in het werkboek dan wel leeropdrachtenboek een proeftoets. Tevens is er een extra toets online beschikbaar. Deze proeftoetsen bevatten open vragen en zijn als voorbereiding op het examen te zien.
 • Een proefexamen aan het eind van een katern, met open vragen. In deze proefexamens zijn de opgaven en lay-out zoveel mogelijk aangepast aan het centraal examen (met een puntenwaardering per opgave). Online zijn er verder nog extra examenoefenopgaven (per katern) beschikbaar.ICT

Terug naar boven ↑

Via www.degeo-online.nl is al het materiaal digitaal voor leerlingen en docent beschikbaar evenals veel extra materiaal (ter aanvulling op de boeken). Via de leerlingstartpagina krijgt de leerling per katern toegang tot de digiboeken, werkbladen en het audio-/videomateriaal. Tevens is (vrijwel) al het toetsmateriaal digitaal voor de leerlingen beschikbaar (zie Evaluatie/toetsing voor een opsomming van al de toetsen per hoofdstuk en katern). Individuele resultaten worden bijgehouden. Verder is er actueel lesmateriaal en staat onder het tabblad 'Studiehulp' naslagmateriaal in de vorm van begrippenlijsten, omnummertabellen (Grote Bosatlas, 52e, 53e en 54e druk) en het overzicht vaardigheden en werkwijzen. Via de docenten startpagina komt men per katern bij de rubrieken (tabbladen):

 • Basis: alle digiboeken, arrangementsinformatie; handleidingen (een algemene, een betreffende het katern en omnummertabellen); informatie over het examenprogramma; antwoorden (van het werkboek, de instaptoets en het proefexamen).
 • Inspiratie: PowerPointpresentaties (samenvattingen en verdiepingen); actueel lesmateriaal in de vorm van lesbrieven Geogids, lesbrieven Geokrant, video’s en animaties; extra lesmateriaal met (extra) bronnen per hoofdstuk, het overzicht vaardigheden en werkwijzen en samenvattingen in word.
 • Evaluatie: het onderdeel ‘klassen bewerken’ (voor het bijhouden van de resultaten per leerling en klas); overzicht oefenresultaten van de leerlingen; toetsen met antwoordmodellen (waarmee een proefwerk of SE is samen te stellen).Aansluiting/afstemming en implementatie

Terug naar boven ↑

Voor de docenten is er ter ondersteuning van en aanvulling op het lesmateriaal in de methode twee keer per jaar de zogenaamde Geokrant, met artikelen en een actuele lesbrief. Daarnaast verschijnt vijf keer per jaar de Geogids, met vakinhoudelijke en actuele informatie.Algemene informatie

Terug naar boven ↑Voor beschrijving geraadpleegde materialen

Havo:

 • studieboeken Arm en rijk; Indonesië actueel; Wonen in Nederland.
 • werkboeken Arm en rijk; Indonesië actueel; Wonen in Nederland.
 • leer/opdrachtenboeken Arm en rijk; (Over)leven Europa; Systeem aarde; Indonesië actueel; Wonen in Nederland.

Vwo:

 • studieboeken Globalisering; Klimaatvraagstukken; ZO-Azië actueel; Wonen in Nederland.
 • werkboeken Globalisering; Klimaatvraagstukken; ZO-Azië actueel; Wonen in Nederland.
 • leer/opdrachtenboeken Globalisering; Arm en rijk; Systeem aarde; Klimaatvraagstukken; ZO- Azië in beeld; ZO-Azië actueel; Wonen in Nederland.

Docentenlicentie havo/vwo.

Naam/functie van de beschrijver

Han Noordink, leerplanontwikkelaar SLO

Datum afronding beschrijving

15 januari 2013

Ervaring

Hieronder vindt u één of meerdere ervaringen met dit leermiddel, beschreven door leraren. De ervaringen worden door SLO verzameld.

Meer weten of zelf een ervaring over dit leermiddel schrijven? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/ervaringen/Analyse

Hieronder vindt u één of meerdere analyses van dit leermiddel, uitgevoerd door leerplanontwikkelaars van SLO.

Meer weten? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/longlist/Laat uw reactie en/of beoordeling achter:CAPTCHA image sould be here
Verstuur

Beoordeling:Vandaag