Overzichtspagina methode

Methodes vergelijken

Selecteer minstens twee methodes via 'Voeg toe aan vergelijking'

Nu vergelijken

Wijzer door natuur en techniek, methode voor natuur-, milieu- en techniekonderwijs voor de basisschool, tweede editie

Noordhoff Uitgevers BAO

2009-2013

Overzicht

Type

methode

Doelgroep(en)

BAO 5-8

Vak(ken)

techniek
natuur

Links

Methodesite
Wegwijzer Wijzer door natuur en techniek
Digibordsoftware

Documenten:

Recensie Natuur aan de basis, april 2009
Recensie JSW, april 2010

Uitgever / Besteladres

Noordhoff Uitgevers BAO
Postbus 58
9700 MB GRONINGEN
http://www.noordhoffuitgevers.nl

050 - 5226888Samenvatting

Herziene methode voor natuur en techniek voor groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs.
Per jaargroep bestaat de methode uit een leerlingenboek, werkboek, handleiding, antwoordenboek en digibordsoftware.
De methode werkt met het BHV-model: Basisstof, Herhaling, Verdieping.
De basisstof is bedoeld voor alle leerlingen en is per leerjaar verdeeld over zes hoofdstukken van elk vier lessen. Elke vier lessen basisstof worden afgesloten met een toets.
Leerlingen die de basisstof nog niet beheersen en onvoldoende scoren op de afsluitende toets, herhalen de basisstof via opdrachten die gekoppeld zijn aan de illustraties in het leerlingenboek.
Leerlingen die de toets goed hebben gemaakt, gaan via gestructureerde opdrachten dieper in op het thema van het hoofdstuk.
De software voor het digibord bevat filmpjes om onderwerpen te introduceren of te verduidelijken; een doorbladerbare pdf van het leerlingenboek, begrippenlijsten en interactieve oefeningen. De illustraties in het leerlingenboek kunnen worden uitvergroot en er is een mogelijkheid om eigen bronnen en informatie toevoegen.
Voor de onderbouw is er het pakket Wijzer voor wereldoriëntatie als voorbereiding op Wijzer door natuur en techniek, Wijzer door de wereld en Wijzer door de tijd. De lessen voor deze laagste groepen zijn gericht op het bevorderen van de interesse in het vak natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.

Bekijken

WerkboekHandleiding

Onderdelen

TitelDoelgroepenJaarPrijsISBN
Leerlingenboek groep 5Meer informatieBAO 5200933,00978-90-01-30252-8
Werkboek groep 5 (per 5 ex.) Meer informatieBAO 5200918,00978-90-01-30256-6
Antwoordenboek groep 5Meer informatieBAO 5200912,50978-90-01-30287-0
Handleiding groep 5Meer informatieBAO 52009135,00978-90-01-30291-7
Leerlingenboek groep 6Meer informatieBAO 6200933,00978-90-01-30253-5
Werkboek groep 6 (per 5 ex.) Meer informatieBAO 6200918,00978-90-01-30257-3
Antwoordenboek groep 6Meer informatieBAO 6200912,50978-90-01-30288-7
Handleiding groep 6Meer informatieBAO 62009135,00978-90-01-30292-4
Leerlingenboek groep 7Meer informatieBAO 7200933,00978-90-01-30254-2
Werkboek groep 7 (per 5 ex.) Meer informatieBAO 7200918,00978-90-01-30258-0
Antwoordenboek groep 7Meer informatieBAO 7200912,50978-90-01-30289-4
Handleiding groep 7Meer informatieBAO 72009135,00978-90-01-30250-4
Leerlingenboek groep 8Meer informatieBAO 8200933,00978-90-01-30255-9
Werkboek groep 8 (per 5 ex.) Meer informatieBAO 8200918,00978-90-01-30286-3
Antwoordenboek groep 8Meer informatieBAO 8200912,50978-90-01-30290-0
Handleiding groep 8Meer informatieBAO 82009135,00978-90-01-30251-1
Dr. Digi digibordsoftware Wijzer door natuur en techniek (jaarlicentie)Meer informatieBAO 5-82013175,00
Beschrijving

Beschrijving: Wijzer door natuur en techniek, tweede editie, 2010

Samenvatting

Terug naar boven ↑

Wijzer door natuur en techniek is een methode voor natuur en techniek voor groep 5 tot en met 8. De methode is onderdeel van de Wijzer door... -serie, waarin bij dezelfde uitgever Wijzer door de wereld voor aardrijkskunde en Wijzer door de tijd voor geschiedenis zijn verschenen.

De methode telt per leerjaar vijf hoofdstukken: twee over natuur, twee over techniek en één gecombineerd hoofdstuk. Ieder hoofdstuk kent een eigen insteek, maar aspecten van het betreffende onderwerp kunnen ook in andere leerjaren aan de orde komen.

De methode is opgezet vanuit het zogeheten 'BHV-model'. BHV staat voor een vaste volgorde van Basisstof, Herhalen en Verdiepen.
Dit is uitgewerkt door in elk hoofdstuk vier basislessen op te nemen, een les voor samenvatten en toetsen en een extra les voor herhaling en/of verdieping. De basisles is bedoeld voor alle leerlingen. Hierna volgt een les met samenvatten en een toets. Voor leerlingen die de basisstof nog niet voldoende beheersen of moeite hebben met bepaalde opdrachten zijn er kopieerbladen met herhalingsopdrachten. Voor leerlingen die op de toets voldoende of goed scoorden is een les mogelijk waarin zij verder ingaan op het thema van het hoofdstuk. Dit is een zogeheten 'themales' met grotere en kleinere verdiepingsopdrachten.

De methode gaat uit van een standaardprogramma van 25 lessen per jaar: 5 lessen per hoofdstuk, 5 hoofstukken in een leerjaar. Dit omvat 20 lessen voor behandeling van de basisstof en 5 lessen voor samenvatten en toetsen. Uitgegaan wordt van één les per week, van ongeveer 45 minuten. Toetslessen zijn inclusief samenvatting maken, toets maken en toets nabespreken geschat op 50 minuten.
Herhaling en verdieping vinden plaats in een extra les. De behandeling van een hoofdstuk komt dan op zes lessen.

Bij de methode is software voor het digitaal schoolbord beschikbaar.

Samenstelling

Terug naar boven ↑

Wijzer door natuur en techniek bestaat voor groep 5 tot en met 8 uit een handleiding, leerlingenboek, werkboek en antwoordenboek. Het werkboek is verbruiksmateriaal.
De handleiding bevat een algemene inleiding, lesbeschrijvingen, lastigewoordenlijsten, samenvattingen, toetsen en antwoorden, herhalingsbladen en antwoorden, verdiepingsopdrachten en materialenlijsten.

Als additioneel materiaal is er online software voor het digitaal schoolbord.

Op www.wijzerdoordenatuur.nl geeft de uitgever informatie over de methode. Over de digibordsoftware staat ook informatie op www.drdigi.nl.

Voor groep 1 tot en met 4 is er een pakket wereldoriëntatie getiteld ‘Wijzer’ waarin natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis geïntegreerd worden aangeboden.

Vormgeving

Terug naar boven ↑

Het leerlingenboek is vierkant formaat, gebonden in hard kaft met fullcolour foto’s. Werk- en antwoordboek zijn A4-formaat, geniet in slap kaft met dezelfde foto’s in fullcolour. Het kaft van het antwoordboek is dikker en gelamineerd.

De handleiding zit in een hard kaft multomap met op de omslag dezelfde fullcolour foto’s. De verschillende handleidingdelen zijn losbladig en gescheiden door gekleurde tabbladen. Het binnenwerk van leerlingen-, werk-en antwoordenboek is fullcolour. Het binnenwerk van de handleiding is gedrukt in donkerpaars.

Het leerlingenboek bevat foto’s, tekeningen en schema’s. Veel illustraties hebben een didactische rol als visualisatie van een tekstdeel of bieden extra informatie.
Het werkboek bevat meer tekeningen, maar ook schema’s en foto’s. Vrijwel alle illustraties vormen onderdeel van een opdracht, bijvoorbeeld als aanwijzing, of om in te vullen.

In leerlingen-, werk- en antwoordboek heeft elke pagina een verticale balk aan de buitenzijde, voor ieder hoofdstuk een eigen kleur. In het werkboek staan bovenin de balk de bijbehorende pagina’s in het leerlingenboek vermeld. In het leerlingenboek hebben natuur-, techniek- en gecombineerde hoofdstukken elk hun eigen pictogram.

De eerste en laatste pagina’s in het leerlingenboek direct achter het kaft zijn bedrukt met in ieder leerjaar een andere determineerplaat (bijvoorbeeld voor schelpen of voor vogels) en afbeeldingen van constructies (bijvoorbeeld van gebouwen of een autofabriek).

Didactische uitgangspunten en doelstellingen

Terug naar boven ↑

De methode is opgezet vanuit het zogeheten 'BHV-model', om ruimte te bieden voor adaptief onderwijs. BHV staat voor een vaste volgorde van Basisstof, Herhalen en Verdiepen.

Dit is uitgewerkt door in elk hoofdstuk vier basislessen op te nemen, een les voor samenvatten en toetsen en een extra les voor herhaling en/of verdieping. De basisles is bedoeld voor alle leerlingen. Hierna volgt een les met samenvatten en een toets. Voor leerlingen die de basisstof nog niet voldoende beheersen of moeite hebben met bepaalde opdrachten zijn er kopieerbladen met herhalingsopdrachten. Voor leerlingen die op de toets voldoende of goed scoorden is een les mogelijk waarin zij verder ingaan op het thema van het hoofdstuk. Dit is een zogeheten 'themales' met grotere en kleinere verdiepingsopdrachten.

Bij het samenstellen van teksten en illustraties is de ontwikkelingsfase van de leerlingen in het oog gehouden.

Ten opzichte van de voorgaande editie ('Wijzer door de natuur') geeft de uitgever onder meer aan:

  • de lestijd is nu gelijk verdeeld over natuur en techniek.
  • er zijn meer basisstoflessen, maar minder hoofdstukken.
  • de verdiepingsopdrachten zijn minder omvangrijk en zijn gekoppeld aan een themales.
  • er is digibordsoftware beschikbaar.
  • groep 5 werkt nu ook met het BHV-model.
  • er is meer ruimte voor praktisch bezig zijn; in werkboekopdrachten en themalessen wordt voor natuur gewerkt vanuit beleving en waarneming en voor techniek gewerkt vanuit ervaren en experimenteren.

Leerstofinhoud

Terug naar boven ↑

Wijzer door natuur en techniek is bedoeld voor het wereldoriëntatiedomein Natuur en techniek, voor kerndoelen 40 tot en met 46.

De methode telt de volgende hoofdstukken over natuur (elk eerste en derde hoofdstuk in een leerjaar):
Groep 5: Planten en dieren; Eten om te groeien.
Groep 6: Eten en gegeten worden: Ieder zijn plek.
Groep 7: Wat gebeurt er met je eten? Bescherming.
Groep 8: Natuurlijk evenwicht; Nieuw leven.
Daarnaast de volgende hoofdstukken over techniek (elk tweede en vierde hoofdstuk in een leerjaar):
Groep 5: Apparaten; Kracht en energie.
Groep 6: Stevig en vast; Het weer.
Groep 7: Elektriciteit; Van idee tot product.
Groep 8: Energie; Stappen in de techniek.
Tenslotte zijn er gecombineerde hoofdstukken waarin zowel aspecten van natuur als van techniek aan de orde komen (elk laatste hoofdstuk in een leerjaar):
Groep 5: Kleine en grote bouwers.
Groep 6: Geluid.
Groep 7: Waarnemen.
Groep 8: Beweging.

Op de website van de uitgever staat een leerstofoverzicht voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

In elk hoofdstuk worden vier tot zes begrippen aangeboden. De hoofdstukken bouwen tussen leerjaren inhoudelijk op elkaar voort, maar er wordt niet expliciet verwezen naar voorgaande of volgende behandeling van onderwerpen.

In de methode worden beperkt relaties gelegd met andere vakken. In de voorbeelden in de techniekhoofdstukken wordt bijvoorbeeld soms verwezen naar geschiedenis achter een bepaalde techniek.

Leerstofordening

Terug naar boven ↑

De methode telt per leerjaar vijf hoofdstukken. Ieder hoofdstuk kent een eigen insteek, maar aspecten van het betreffende onderwerp kunnen ook in andere leerjaren aan de orde komen.

Ieder hoofdstuk bevat vier basislessen, een toetsles en een extra les voor herhaling en/of verdieping.

In het leerlingenboek staat aan het begin van iedere les een kadertje met de begrippen uit die les en een kadertje met wat geleerd gaat worden (een samenvatting in één of twee zinnen). De opbouw van een hoofdstuk is steeds hetzelfde: elk van de vier basislessen telt drie pagina’s met tekst en illustraties. In groep 5 begint elk hoofdstuk met een kijkplaat met enkele kijkvragen. Elk van de basislessen telt vervolgens nog één tot twee pagina’s met opdrachten in het werkboek.
Voor de vijfde les (samenvatting en toets) staan in het leerlingenboek onder de titel 'Kijk je mee terug?' vier kaders met samenvatting en vetgedrukte begrippen (één kader van elke behandelde les). In het werkboek staat een door leerlingen zelf in te vullen samenvatting. Voor de zesde les staan in het leerlingenboek korte introducties van de vier verdiepingsopdrachten. In de handleiding staan vervolgens kopieerbladen met de bijbehorende verdiepingsopdrachten. Daarnaast zijn er herhalingsopdrachten op kopieerbladen.

In het werkboek kunnen leerlingen zien welke teksten ze moeten lezen in het leerlingenboek. Nakijken kunnen leerlingen desgewenst zelf met het antwoordenboek (opgemaakt als werkboek met antwoorden erin).

De basislessen binnen een hoofdstuk en de volgorde van opdrachten in deze lessen kunnen niet in andere volgorde gegeven of overgeslagen worden. De hoofdstukken kunnen binnen een leerjaar wel in een andere volgorde behandeld worden. De verdiepingsopdrachten zijn extra lesstof en kunnen naar keuze opgepakt worden.

Planning/tijdsinvestering

Terug naar boven ↑

De methode gaat uit van een standaardprogramma van 25 lessen per jaar: 5 lessen per hoofdstuk, 5 hoofdstukken in een leerjaar. Dit omvat 20 lessen voor behandeling van de basisstof en 5 lessen voor samenvatten en toetsen. Uitgegaan wordt van één les per week, van ongeveer 45 minuten. Toetslessen zijn inclusief samenvatting maken, toets maken en toets nabespreken geschat op 50 minuten.

In de voorziene 25 lessen per leerjaar is beperkt sprake van herhaling van de stof. Uitgebreidere herhaling en verdieping kunnen via de verdiepingsopdrachten. Ook staan bij de lesbeschrijvingen in de handleiding suggesties voor extra activiteiten, waarmee de lestijd de helft langer te maken is.

Bij de lesbeschrijving staat vermeld hoeveel elke activiteit in een les zou kunnen vergen. Er is geen tijd aangegeven voor voorbereidings-, preteaching- of nakijktijd.

Didactiek (instructie en werkvormen)

Terug naar boven ↑

De methode gaat uit van het BHV-model: basisstof voor alle leerlingen, herhaling voor leerlingen die deze basisstof onvoldoende beheersen en verdieping voor leerlingen die verder kunnen.

Vanuit de aanname dat leerlingen die de basisstof nog onvoldoende beheersen vaker moeite hebben met taal, zijn de herhalingsopdrachten gekoppeld aan afbeeldingen in het leerlingenboek.

Leerlingen kunnen zelfstandig met leerlingen- en werkboek aan de slag (tekst in leerlingenboek lezen, opdracht in werkboek maken). De lessen zijn afwisselend meer leerkrachtgebonden te geven of meer zelfstandig te verwerken. In de handleiding staat dit bij iedere les met een pictogram aangeduid. De leraar kan echter ook zelf besluiten om hiervan af te wijken en alle lessen zoveel mogelijk klassikaal of zelfstandig in te steken.

Het leerlingenboek biedt de lesstof aan in informatieve tekst, foto’s en schema’s. Het werkboek bevat verschillende typen vragen over de stof, zoals invuloefeningen, meerkeuzevragen en open vragen. Elke les wordt afgesloten met een doe-opdracht waarin leerlingen thuis of op school iets observeren of een proefje doen.

De verdiepingsopdrachten zijn praktijkgericht ingestoken: kinderen gaan daarvoor zoveel mogelijk naar buiten de natuur in en/of zelf aan de slag met techniek. Het gaat dan om activiteiten zoals observeren/waarnemen, onderzoeken, informatie verzamelen, experimenteren of knutselen. In het leerlingenboek staat het type activiteit bij iedere opdracht met een pictogram aangeduid. Deze opdrachten kunnen alleen, in tweetallen of groepjes worden uitgevoerd.

De handleiding geeft aandachtspunten bij elke lesbeschrijving. Ook staat vermeld welke materialen nodig zijn voor de les. De methode bevat zelf geen apart concreet materiaal, wel is er per leerjaar en per hoofdstuk een materialenlijst.

Zelfstandig werken

Terug naar boven ↑

De methode is ingericht op (deels) zelfstandig werken van leerlingen. De sturing hiervoor staat in het werkboek: daar staat welk tekstdeel eerst gelezen moet worden, daarna volgen de bijbehorende opdrachten. Ook staan rechts bovenin steeds de bijbehorende pagina’s in het leerlingenboek vermeld. Nakijken kunnen leerlingen desgewenst zelf met het antwoordboek (opgemaakt als werkboek met antwoorden erin). Aan het einde van ieder hoofdstuk staat in het werkboek een zelf in te vullen samenvatting.

De handleiding geeft aan hoe instructie gegeven kan worden en welke lesdelen de leerlingen zelfstandig kunnen maken. Afwisselend zijn lessen in de handleiding uitgewerkt als meer leerkrachtgebonden of meer voor zelfstandig werken. Zo kan de leraar een combinatiegroep tegelijkertijd laten werken. In de handleiding zijn voorbeeldschema’s opgenomen voor verdeling van lessen.

Differentiatie

Terug naar boven ↑

De methode biedt naast een basisprogramma voor alle leerlingen herhalings- en verdiepingsopdrachten als extra stof. De leraar kan hiermee differentiëren:

  • op beheersing: door leerlingen die de stof onvoldoende beheersen herhalingsopdrachten te laten maken en andere leerlingen verdiepingsopdrachten te laten maken;
  • op interesse: door leerlingen zelf (mee) te laten bepalen welke verdiepingsopdrachten ze mogen uitvoeren;
  • op tempo: door leerlingen die sneller klaar zijn meer (verdiepings)opdrachten te laten uitvoeren.

Bij elke les zijn in de handleiding als kopieerblad woordenlijsten met lastige woorden opgenomen. Deze zijn bedoeld om voorafgaand aan de les door te nemen met de leerlingen die een taalachterstand hebben. Deze lastigewoordenlijsten zijn ook opgenomen in de digibordsoftware.

Evaluatie/toetsing

Terug naar boven ↑

Voor elk hoofdstuk is na de vier basislessen een les ingepland om de behandelde basisstof samen te vatten en te toetsen.

Voor de vijfde les (samenvatting en toets) staan in het leerlingenboek onder de titel 'Kijk je mee terug?' vier kaders met samenvatting en vetgedrukte begrippen (één kader van elke behandelde les). In het werkboek staat een door leerlingen zelf in te vullen samenvatting. De samenvattingen uit het leerlingenboek zijn als kopieerbladen verzameld in de handleiding, opdat deze aan leerlingen meegegeven kunnen worden als toetsvoorbereiding.

De handleiding bevat als kopieerbladen kant-en-klare toetsen. Antwoorden en suggestie voor normering zijn bijgevoegd. De toetsen zijn op papier geleverd en kunnen dus niet aangepast worden. Afname duurt ongeveer 20 minuten.

Er zijn geen herkansingsmogelijkheden bijgevoegd. Afhankelijk van het toetsresultaat kan besloten worden leerlingen herhalingsopdrachten bij de basislesstof te laten maken. Leerlingen die de toets goed genoeg gemaakt hebben kunnen extra leerstof verwerken via verdiepingsopdrachten.

ICT

Terug naar boven ↑

Bij de methode is online software voor het digitale schoolbord beschikbaar. Deze digibordsoftware bevat een digitale versie van het leerlingenboek waarin de afbeeldingen kunnen worden uitvergroot. Daarnaast bevat de software links, filmpjes ter introductie of als uitleg van een onderwerp, interactieve oefeningen en begrippenlijsten. De begrippenlijst biedt naast tekst ook audio. De leraar kan aan deze digibordsoftware nog eigen bronnen en informatie toevoegen en opslaan.

De ICT bij deze methode is optioneel: de methode is ook te gebruiken zonder de ICT-hulpmiddelen.

Aansluiting/afstemming en implementatie

Terug naar boven ↑

Bij dezelfde uitgever zijn voor aardrijkskunde en geschiedenis soortgelijke methoden beschikbaar, respectievelijk Wijzer door de wereld en Wijzer door de tijd. De methoden staan echter verder los van elkaar: Wijzer door natuur en techniek bevat geen aanwijzingen voor eventuele afstemming met deze of andere methoden.

Op www.wijzerdoordenatuur.nl biedt de uitgever algemene informatie over de methode. Op http://www.drdigi.nl staat algemene informatie over de digibordsoftware.

Algemene informatie

Terug naar boven ↑

Voor beschrijving geraadpleegde materialen

handleidingen groep 5 en 7
leerlingenboeken groep 5 tot en met 8
werk- en antwoordenboeken groep 5 en 7
www.wijzerdoordenatuur.nl

Naam/functie van de beschrijver

Sonja Verheijen, leerplanontwikkelaar SLO

Datum afronding beschrijving

mei 2011

Ervaring

Hieronder vindt u één of meerdere ervaringen met dit leermiddel, beschreven door leraren. De ervaringen worden door SLO verzameld.

Meer weten of zelf een ervaring over dit leermiddel schrijven? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/ervaringen/Analyse

Hieronder vindt u één of meerdere analyses van dit leermiddel, uitgevoerd door leerplanontwikkelaars van SLO.

Meer weten? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/longlist/Laat uw reactie en/of beoordeling achter:CAPTCHA image sould be here
Verstuur

Beoordeling:Vandaag