Overzichtspagina methode

Methodes vergelijken

Selecteer minstens twee methodes via 'Voeg toe aan vergelijking'

Nu vergelijken
Omslag 1 havo/vwo B

Nasteq - onderbouw vmbo en onderbouw havo/vwo, editie 2008

Baken, Nico; Boekel, Marius van; Lamers, Ton; [et al.]

Noordhoff Uitgevers VO

2008-2009

Overzicht

Type

methode

Doelgroep(en)

VMBO-T 1-2
H 1-2
V 1-2

Vak(ken)

mens en natuur

Links

Methodesite

Uitgever / Besteladres

Noordhoff Uitgevers VO
Postbus 58
9700 MB GRONINGEN
http://www.noordhoffuitgevers.nl

050 - 5226888Samenvatting

Methode voor het leergebied Mens en Natuur voor de onderbouw van het vmbo-t, havo en vwo. De vakken nask en techniek zijn geïntegreerd, maar blijven herkenbaar. Leerlingen leren ontwerpen en onderzoeken door praktische opdrachten. Temidden van alle techniek staat de mens centraal. In vijftien modulen worden de onderwerpen uit de kerndoelen behandeld. Uitgangspunt van de methode is zes lesuren per week verdeeld over twee leerjaren. Bij minder lesuren kan een selectie uit de beschikbare modulen worden gemaakt. Voor meer lesuren is er verrijkingsstof in de docentenhandleiding opgenomen. De modulen kunnen ook los worden gebruikt als projecten naast een bestaande methode techniek. De modules worden aangeboden op twee niveaus. Om binnen de niveaus te differentiëren staan in de docentenhandleiding aanwijzingen voor het uitbreiden van de opdrachten en het variëren met andere materialen of moeilijkere proeven. Voor iedere module is digitale lesstof voor leerlingen gemaakt, voorzien van diagnostische vragen, animaties en simulaties. Voor de docent is er per module een handleiding en toetsmateriaal beschikbaar.
Voor vmbo-t, havo en vwo worden de materialen van de methode worden zowel in boekvorm (Boek) als digitaal (Web) aangeboden.
Ook is een combinatie van beiden mogelijk (Boek&Web). Neem voor informatie hierover contact op met de uitgever.

Bekijken

Omslag 1 havo/vwo BLogoOmslag 2 vmbo-t/havo

Onderdelen

TitelDoelgroepenJaarPrijsISBN
vmbo-t/havo
Leerboek A vmbo-t/havo 1Meer informatieVMBO-T H 1200830,75978-90-11-10366-5
Leerboek B vmbo-t/havo 1Meer informatieVMBO-T H 1200830,75978-90-11-10367-2
Werkboek A vmbo-t/havo 1Meer informatieVMBO-T H 1200816,25978-90-11-10360-3
Werkboek B vmbo-t/havo 1Meer informatieVMBO-T H 1200816,25978-90-11-10361-0
Leerboek A vmbo-t/havo 2Meer informatieVMBO-T H 2200930,75978-90-11-10369-6
Leerboek B vmbo-t/havo 2Meer informatieVMBO-T H 2200930,75978-90-11-10370-2
Werkboek A vmbo-t/havo 2Meer informatieVMBO-T H 2200916,25978-90-11-10363-4
Werkboek B vmbo-t/havo 2Meer informatieVMBO-T H 2200916,25978-90-11-10364-1
havo/vwo
Leerboek A havo/vwo 1Meer informatieH V 1200830,75978-90-11-10354-2
Leerboek B havo/vwo 1Meer informatieH V 1200830,75978-90-11-10355-9
Werkboek A havo/vwo 1Meer informatieH V 1200816,25978-90-11-10347-4
Werkboek B havo/vwo 1Meer informatieH V 1200816,25978-90-11-10348-1
Leerboek A havo/vwo 2Meer informatieH V 2200930,75978-90-11-10357-3
Leerboek B havo/vwo 2Meer informatieH V 2200930,75978-90-11-10358-0
Werkboek A havo/vwo 2Meer informatieH V 2200916,25978-90-11-10351-1
Werkboek B havo/vwo 2Meer informatieH V 2200916,25978-90-11-10352-8
docentenmateriaal
Docentenhandleiding vmbo-t/havo/vwo 1Meer informatieVMBO-T H V 1200862,00978-90-11-10378-8
Docentenhandleiding vmbo-t/havo/vwo 2Meer informatieVMBO-T H V 2200962,00978-90-11-10379-5
Toetsbundel 1 vmbo-t/havo/vwoMeer informatieVMBO-T H V 12009165,50978-90-11-10914-8
Toetsbundel 2 vmbo-t/havo/vwoMeer informatieVMBO-T H V 22009165,50978-90-11-10915-5
projectmateriaal
Leerwerkboek project Tekenen vmbo-t/havo/vwoMeer informatieVMBO-T H V 1200810,00978-90-11-10330-6
Beschrijving

Beschrijving: Nasteq, editie 2008 voor vmbo-t, havo en vwo

Samenvatting

Terug naar boven ↑

Methode voor het leergebied Mens en Natuur. De vakken natuur- en scheikunde en techniek worden geintegreerd aangeboden, maar blijven als afzonderlijke vakken herkenbaar. De methode is ontwikkeld door de auteurs van de methode Technologisch. De methode is zo opgebouwd dat flexibel gebruik mogelijk is.
Deze beschrijving is toegespitst op de vmbo-t/havo en havo/vwo-editie.

Samenstelling

Terug naar boven ↑

De methode bestaat uit:

 • een editie voor leerjaar 1 en 2 van lwoo en vmbo-b (de '2006'-editie)
 • een editie voor leerjaar 1 en 2 van vmbo-kg (de '2006'-editie)
 • een editie voor leerjaar 1 en 2 van vmbo-t/havo (de '2008'-editie)
 • een editie voor leerjaar 1 en 2 van havo/vwo (de '2008'-editie)

Het arrangement bij de edities voor lwoo en vmbo-bkg bestaat uit:

 • 15 leerwerkboeken ('modulen') (voor twee leerjaren) die zelfstandig door de leerlingen kunnen worden doorgewerkt,
 • website voor de leerling,
 • docentenhandleiding (1 per 3 modulen)
 • toetsenbundel (1 per 3 modulen)
 • dvd-box met video-opnamen van werkstukken/onderzoeken/proeven (1 per leerjaar)

Het arrangement bij de edities voor vmbo-t/havo en havo/vwo bestaat uit:

 • twee leerboeken ('halfjaardelen')(deze zijn - met licentie - ook beschikbaar in een volledig digitale variant die qua leerstof volledig identiek is)
 • twee werkboeken ('halfjaardelen')
 • additioneel: projectkatern voor het vak tekenen
 • docentenhandleiding
 • digitaal toetsprogramma
 • dvd met video-opnamen van werkstukken/onderzoeken/proeven

Vormgeving

Terug naar boven ↑

Zowel werkboeken als leerboeken zijn uitgevoerd in vierkleurendruk. Het werkboek is gelijmd (A4-formaat; mat); het leerboek is genaaid (formaat: 26,4 x 21,4; glanzend). De opgenomen afbeeldingen zijn bijna altijd functioneel van aard en hebben tot doel de leerstof te ondersteunen; een enkele keer dienen afbeeldingen louter ter verfraaiing of verluchtiging (bijv. cartoon). Typen afbeeldingen die voorkomen: Foto's (al dan niet in combinatie met verklarende 'tekstballonnen'), tekeningen (bijv. schema slingerproef), grafieken/tabellen (bijv. verband tussen gewicht in gram en uitrekking in millimeters), uitslagen (van doosjes), plattegronden, bouwtekening (bijv. nestkastje, parachute). De foto's zijn soms afkomstig uit de dagelijkse wereld; soms ondersteunen ze technische handelingen (bijv. het maken van een fietssleutelhanger).

Onderdelen met een specifieke functie zijn herkenbaar aan hun vormgeving, bijv:

 • rond, geel vlak voor de weergave van 'extra' informatie
 • rood vlak, waarin (aan het eind van elke paragraaf) in één zin 'kernachtig' de leerstof van die paragraaf wordt weergegeven, bijv.: "Er komen steeds nieuwe behoeften en oplossingen voor die behoeften. Een programma van eisen is een lijst van eisen, waaraan het product moet voldoen."

En in het werkboek:

 • Pagina's met gele achtergrond: werkstukken (praktijklokaal vereist)
 • opdrachten met een rood nummer: vereisen voorbereiding en een rood nummer (vaak nask-proeven)

Didactische uitgangspunten en doelstellingen

Terug naar boven ↑

Op de website van de methode en in de docentenhandleiding worden (o.a.) de volgende uitgangspunten genoemd:

 • leren ontwerpen en leren onderzoeken door het uitvoeren van praktische opdrachten. Techniek als 'doe'-vak. De methode is zo opgezet dat leerlingen 75% van lestijd praktisch bezig kunnen zijn.
 • de mens centraal. Techniek als activiteit voor en door mensen. Techniek als resultaat van menselijke creativiteit en inspanning.
 • geintegreerde aandacht voor thema's 'Techniek en samenleving' en 'Techniek en milieu'
 • kerndoeldekkend voor zowel nask als techniek
 • lesmateriaal is flexibel inzetbaar; arrangement 'op maat' is mogelijk
 • variatie in werkvormen
 • lesmateriaal is ook bruikbaar voor projecten naast bestaande methoden
 • qua leerstof naadloze aansluiting op nask-methoden voor leerjaar 3

Leerstofinhoud

Terug naar boven ↑

Zowel in de vmbo-t/havo-editie als in de havo/vwo-editie komen in het eerste leerjaar de volgende onderwerpen/thema's aan de orde:

 • Waar gaat het over? (o.a. verschil 'natuur' en 'techniek', natuurwetten, behoeften, tekenen, ontwerpen, meten, onderzoeken)
 • Materialen en bewerkingen (o.a. eigenschappen van materialen, soorten eigenschappen, dichtheid, drijven/zinken, mengsels verbindingen)
 • krachten en hefbomen (o.a. krachten meten, krachten tekenen, soorten hefbomen, evenwicht bij hefbomen)
 • overbrengingen (o.a. draairichting en -snelheid, rotatie translatie, overbrengingen en krachten)

Voor leerjaar 2 komen in de havo/vwo-editie in het eerste halfjaardeel de volgende thema's/onderwerpen aan de orde:

 • Systemen (o.a. energie en energiebronnen, hoe werkt een systeem, automaten, regelsystemen)
 • Bouwwerken (o.a. soorten bouwwerken, een huis ontwerpen/bouwen, elektriciteit, duurzaam bouwen)
 • Transport (o.a. kenmerken van een transportmiddel,  krachten bij beweging, logistie, de fiets, transport en milieu)
 • Communicatie (o.a. transport van informatie, telecommunicatie, licht, geluid, signaal en medium)

Volgens de auteurs voldoet de leerstof in de methode aan de kerndoelen voor het leergebied 'Mens en Natuur'. Er staat echter niet duidelijk vermeld welke kerndoelen in welke hoofdstukken/paragrafen aan de orde komen.

Er is door de auteurs bewust voor gekozen om geen expliciete aandacht te besteden aan de ontwikkeling basistechnieken of praktische vaardigheden. Bij de ontwikkeling van dergelijke vaardigheden zien de auteurs vooral een taak/rol weggelegd voor de docent. Vaardigheden moeten volgens de auteurs aangeleerd worden door zelf doen en niet door bestudering van theoretische presentaties in leer- of werkboeken.

Leerstofordening

Terug naar boven ↑

Voor elk leerjaar zijn er twee werkboeken, met corresponderende leerboeken.  Elk werk-/leerboek bestaat uit twee hoofdstukken. Het vertrekpunt voor de lessen is het werkboek. Hierin wordt regelmatig verwezen naar (achtergrond)informatie in het leerboek. Het leerboek is ook beschikbaar in een digitale variant die qua leerstofinhoud volledig correspondeert met de papieren versie. Elk hoofdstuk bestaat uit 10 tot 15 paragrafen. In de paragrafen wordt de leerstof aangeboden, middels uitvoering van diverse (praktische of theoretische) opdrachten. De laatste twee paragrafen zijn bij alle hoofdstukken gelijk: 'in beeld' en 'in praktijk'. Bij 'in beeld' wordt bijv. een productieproces (glas maken), een apparaat (naaimachine), een werktuig (bijv. graafmachine) in beeld gebracht, middels foto's, schema's of diagrammen.

Zowel leerboek als werkboek bevatten een beknopte 'Boekwijzer' waarin de leerling wordt geinformeerd over de (didactische) structuur/opzet en het gebruik van de methode. Achterin het leerboek is een trefwoordregister opgenomen.

De opdrachten in het werkboek betreffen vaak vragen/oefeningen naar aanleiding van een tekst in het leerboek. Bij andere opdrachten moet de leerlingen iets opzoeken in bronnen (kranten/tijdschriften/internet) of moeten ze werkstukken maken (bijv. periscoop, technische bril, puzzel van ijzerdraad, cd/dvd rekje, mobile, magisch lampje), of onderzoek uitvoeren (slingerproef uitvoeren).

Elk hoofdstuk (in werkboek) wordt afgesloten met een samenvatting die in de vorm van een invuloefening wordt aangeboden.

Planning/tijdsinvestering

Terug naar boven ↑

De methode biedt leerstof voor een rooster van 3 tot 4 uren per week. Bij meer of minder uren kan een passende combinatie van de halfjaardelen gekozen worden. Het wordt echter niet duidelijk gemaakt welke implicaties de keuzen hebben voor het wel/niet behalen van de kerndoelen.

Didactiek (instructie en werkvormen)

Terug naar boven ↑

Met de methode kan zowel individueel als in samenwerking met medeleerlingen gewerkt worden. Bij sommige opdrachten, bijv. onderzoeksopdrachten, ligt het accent wel nadrukkelijk op samenwerking. Daarnaast benadrukken de auteurs het belang van praktisch bezig zijn: zelf ontdekken, zelf oplossingen bedenken voor (technische) problemen, zelf uitvoeren van onderzoek of het zelfstandig ontwerpen/maken van werkstukken spelen een belangrijke rol in de methode. Ca. 75% van de lestijd kan besteed worden aan praktisch bezig zijn. Een korte (klassikale) instructie is voldoende om de leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten. Naast veel Doe-opdrachten beschikt de methode ook over niet-praktische vragen en opdrachten. Deze kunnen gemaakt worden indien er geen beschikking is over een praktijklokaal.
Voor de controle van uitgevoerde opdrachten maakt de methode gebruik van het 'Check-it'-controlesysteem, waarbij leerlingen elkaars werk nakijken.
De opdrachten zijn gevarieerd (o.a.): invul-, meerkeuze- of open vragen naar aanleiding van een informatieve tekst, modellen bouwen (Lego), woordwebben maken, werkstukken maken (bijv. mobile, oppakker, maquette, elastiekwagen), proefjes uitvoeren, meten, meetresultaten verwerken in tabellen/grafieken, verschijnselen verklaren, etc.

De leerstof wordt aangeboden vanuit (voor leerlingen herkenbare en aansprekende) contexten.

In de docentenhandleiding vindt de docent de nodige ondersteuning bij de lessen, zoals: lijsten van materialen/hulpmiddelen en gereedschappen die nodig zijn bij de uitvoering van opdrachten of werkstukken, tips/trucs/lessuggesties per opdracht/onderzoek/werkstuk

 

Zelfstandig werken

Terug naar boven ↑

De methode is opgezet vanuit de gedachte dat deze op een goede manier zelfstandig gebruikt moet kunnen worden door de leerlingen: korte instructies; veel illustraties bij opdrachten en werkstukken; stapsgewijze opbouw van de leerstof; theoretische vragen/opdrachten kunnen als huiswerk uitgevoerd worden.

Differentiatie

Terug naar boven ↑

De methode biedt differentiatiemogelijkheden door verschillende edities voor verschillende dakpannen/schooltypen aan te bieden. Zowel de hoofdstuktitels als de paragraaftitels zijn echter voor beide edities hetzelfde. De verschillen tussen de edities zijn voor wat betreft de leerboeken minimaal; zowel de teksten als de afbeeldingen zijn in beide edities nagenoeg identiek. In de vmbo-t/havo editie wordt vaker gebruik gemaakt van gele tekstballonnen ('stickers') met een beknopte weergave van belangrijke leerstof dan in de havo/vwo-editie. Een ander (marginaal) verschil betreft de vetgedrukte weergave van belangrijke begrippen. Deze is alleen in de vmbo-t/havo en niet in de havo/vwo-editie aanwezig. Ook vergelijking van de werkboeken brengt geen grote verschillen tussen de edities voor vmbo-t/havo en havo/vwo aan het licht. De opdrachten zijn nagenoeg identiek, met dit verschil dat in de vmbo-t/havo-editie de leerlingen soms op weg geholpen worden door het begin van het antwoord te geven, bijv. bij de vraag 'Wat is je conclusie bij dit onderzoek?' moet de leerling in de havo/vwo-editie het antwoord geheel zelfstandig formuleren, terwijl in de vmbo-t/havo-editie het begin van het antwoord al gegeven wordt, bijv. 'De slingertijd is alleen afhankelijk van ...'

In het werkboek zijn 'extra' opdrachten/vragen als zodanig gemarkeerd. Dit komt echter vrij sporadisch voor.

Evaluatie/toetsing

Terug naar boven ↑

Bij de methode hoort een toetsbundel (eenmalige aanschaf) met proefwerken en een cd-rom met toetsvragen voor digitaal toetsen met WinToets 4.0 

De docentenhandleiding bevat richtlijnen voor het toetsen. Deze richt zich op de drie hoofdonderdelen: werkboek, werkstuk en schriftelijke/ICT-toetsen. Ten aanzien van het werkboek kan gekeken worden naar de beantwoording van vragen en naar de wijze waarop de opdrachten zijn uitgevoerd (resp. werkboekcijfer en opdrachtcijfer). Ten aanzien van het werkstuk kan gekeken worden naar de voorbereiding en uitvoering. De digitale toetsbundel bevat verschillende parallel te gebruiken toetsen per hoofdstuk. Deze kunnen afgenomen worden met het digitaal toetsprogramma Wintoets versie 4.0.

ICT

Terug naar boven ↑

Bij de webgebaseerde equivalent van het papieren leerboek, kan de leerling de leerstof interactief tot zich nemen. Net als in het papieren leerboek is de leerstof onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen. De indeling komt geheel overeen met die in het papieren leerboek. Per paragraaf wordt middels icoontjes de 'status' ('nog doen', 'mee bezig' en 'gedaan') weergegeven. De leerling krijgt bij het doorwerken van een paragraaf (bijv.) een afbeelding/animatie + een korte leestekst. Hierna verschijnen (bijv.) invulvragen, die de leerling kan beantwoorden door het goede antwoord uit een lijst met alternatieven te selecteren. Geeft de leerling foute antwoorden, dan is er een herkansing mogelijk. Ook andere oefenvormen (bijv. juiste antwoord naar juiste positie slepen) komen voor. De afbeeldingen zijn soms interactief waarbij leerlingen in de afbeeldingen op bepaalde plekken kunnen klikken, waarna bijv. een tekstuele uitleg volgt. Ook animaties waarin een bepaald verschijnsel zichtbaar wordt gemaakt (bijv. rotatie van tandwielen) komen voor.
Binnen de docentenomgeving van Schoolwise kan de docent:

 • de hoofdstukken/paragrafen bekijken. In het overzicht van paragrafen wordt aangegeven in welke categorie de paragraaf valt (bijv. Nask onderzoeken, techniek algemeen, techniek in praktijk), wat de studielast is, om welk type het gaat (oefenen, toetsen).
 • Planningen maken (Per hoofdstuk kan aangegeven in welke periode deze aan de orde moet komen)
 • Voortgang bekijken (dit kan zowel op het niveau van individuele leerlingen als op het niveau van klassen of meerdere klassen)
 • Toetsen bekijken, plannen, nakijken en resultaten opvragen

Algemene informatie

Terug naar boven ↑

Voor beschrijving geraadpleegde materialen

Alle halfjaardelen (leerboeken en werkboeken) voor leerjaar 1 en 2 van de vmbo-t/havo-editie
Alle halfjaardelen (leerboeken en werkboeken) voor leerjaar 1 en 2 van de van de havo/vwo-editie.
Digitale content via Schoolwise.
Docentenhandleiding deel 1 vmbo-T/havo/vwo

 

Naam/functie van de beschrijver

Frans Berkhof, inhoudelijk medewerker Kenniscentrum Leermiddelen van de SLO

Datum afronding beschrijving

1 augustus 2010

Ervaring

Hieronder vindt u één of meerdere ervaringen met dit leermiddel, beschreven door leraren. De ervaringen worden door SLO verzameld.

Meer weten of zelf een ervaring over dit leermiddel schrijven? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/ervaringen/Analyse

Hieronder vindt u één of meerdere analyses van dit leermiddel, uitgevoerd door leerplanontwikkelaars van SLO.

Meer weten? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/longlist/Laat uw reactie en/of beoordeling achter:CAPTCHA image sould be here
Verstuur

Beoordeling:Vandaag