Overzichtspagina methode

Methodes vergelijken

Selecteer minstens twee methodes via 'Voeg toe aan vergelijking'

Nu vergelijken

Overzicht

Type

methode

Doelgroep(en)

VMBO-B 3-4
VMBO-G 1-4
VMBO-K 1-4
VMBO-T 1-4
H 1-3
V 1-3

Vak(ken)

natuur- en scheikunde
natuurkunde
natuur- en scheikunde 1
natuur- en scheikunde 2
scheikunde

Links

Methodesite
I-clips
Docentensite NaSk
Docentenmateriaal Explore-it's
Digitale proefwerken

Uitgever / Besteladres

Noordhoff Uitgevers VO
Postbus 58
9700 MB GRONINGEN
http://www.noordhoffuitgevers.nl

050 - 5226888Samenvatting

Methode NaSk (beperkt leverbaar), NaSk1, NaSk2, Natuurkunde (beperkt leverbaar) en Chemie(beperkt leverbaar) die deel uitmaakt van de Explora-reeks.
De methode gaat uit van ontdekkend leren door middel van Do-it’s. Dit zijn miniprojecten van 1 of 2 lesuren waarmee leerlingen zich de theorie via praktische toepassingen eigen maken. De leerboeken bevatten de introducties op de Do-it’s, uitleg en verdieping. De activiteiten bevatten opdrachten, practica, toetsen, samenvattingen en toepassing.
De ICT voor leerlingen bij de methode heet I-clips. Deze is toegankelijk via een digitale leeromgeving via internet. Hierin vinden leerlingen interactieve uitleg, extra oefeningen, animaties, diagnostische toetsen en webquests.
Bij NaSk hoort bij elk leerboek een docentenpakket op cd-rom met daarop uitwerkingen en toetsen. De docentenhandleiding is te downloaden via de Docentensite (zie Links).
Het docentenmateriaal bij NaSk1 en NaSk2 wordt online aangeboden. Het standaard pakket docentenmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding, de digitale uitwerkingen, toetsen, toegang tot i-clips van de leerlingen en digitale proefwerken via Schoolwise. Het Plus pakket bevat naast de onderdelen uit het standaard pakket ook Digicoach, een presentatietool voor gebruik via een beamer of whiteboard. De uitwerkingen staan behalve in het digitale pakket ook in het Uitwerkingenboek.
Digitale proefwerken bij NaSk1 en NaSk2 zijn ook beschikbaar. De vragen van de bestaande cd-roms zijn daarvoor aangepast. Zo zijn open vragen omgezet naar gesloten vragen. De proefwerken kunnen door de docent worden aangepast.
Themaopdrachten gecombineerd met andere vakken zijn uit te voeren met projecten van Explora. Leerlingen doen deze projecten (Explore-it) in 8 à 12 uur in kleine groepjes. De docentenhandleiding en aanvullend materiaal bij de Explore-it is gratis te downloaden (zie Links). De onderwerpen zijn thema’s die passen bij het leergebied Mens en Natuur. De afzonderlijke titels zijn te vinden door op Leerlmiddelenplein te zoeken op Explore-it.
De methode is in verschillende varianten verkrijgbaar, namelijk als:
- papier met digitaal materiaal
- methodelicentie
- tabletlicentie

Bekijken

Leerboek 1-2 vmbo-kgtVoorbeeldpagina Docentenhandleiding NaSk kgt 1-2

Onderdelen

TitelDoelgroepenJaarPrijsISBN
Activiteitenboek NaSk vmbo kgt 1-2 A + I-clipsMeer informatieVMBO-KGT 1-2200616,00978-90-01-77422-6
Activiteitenboek NaSk vmbo kgt 1-2 B + I-clipsMeer informatieVMBO-KGT 1-2200616,25978-90-01-31211-4
Activiteitenboek NaSk vmbo-t/havo 1-2 A + I-clipsMeer informatieVMBO-T H 1-2200616,00978-90-01-77404-2
Activiteitenboek NaSk vmbo-t/havo 1-2 B + I-clipsMeer informatieVMBO-T H 1-2200616,25978-90-01-31227-5
Activiteitenboek NaSk havo/vwo 1-2 A + I-clipsMeer informatieH V 1-2200616,00978-90-01-77402-8
Activiteitenboek NaSk havo/vwo 1-2 B + I-clipsMeer informatieH V 1-2200616,25978-90-01-31220-6
havo/vwo natuurkunde
Leerboek Natuurkunde havo 3Meer informatieH 3200861,50978-90-01-31264-0
I-clips Natuurkunde havo 3Meer informatieH 320088,40871-79-27-01049-5
I-clips Natuurkunde vwo 3Meer informatieV 320088,40871-79-27-01050-1
Uitwerkingenboek Natuurkunde vwo 3Meer informatieV 3200818,95978-90-01-71033-0
Docentenpakket Natuurkunde havo/vwo 3Meer informatieH V 3200864,00
Docentenpakket Plus Natuurkunde havo/vwo 3Meer informatieH V 32008154,00
havo/vwo chemie
Leerboek Chemie havo 3Meer informatieH 3200863,50978-90-01-31258-9
I-clips Chemie havo 3Meer informatieH 320088,50871-79-27-01051-8
Uitwerkingenboek Chemie havo 3Meer informatieH 3200819,50978-90-01-71206-8
Leerboek Chemie vwo 3Meer informatieV 3200763,50978-90-01-31261-9
I-clips Chemie vwo 3Meer informatieV 320088,50871-79-27-01951-1
Uitwerkingenboek Chemie vwo 3Meer informatieV 3200819,50978-90-01-71034-7
Docentenpakket Chemie havo/vwo 3Meer informatieH V 3200864,00
Docentenpakket Plus Chemie havo/vwo 3Meer informatieH V 32008154,00
vmbo-b NaSk1
Leerwerkboek NaSk1 basis 3 + I-clipsMeer informatieVMBO-B 3200927,25978-90-01-71855-8
Leerwerkboek NaSk1 basis 4 + I-clipsMeer informatieVMBO-B 4200927,25978-90-01-71856-5
Uitwerkingenboek NaSk1 basis 3Meer informatieVMBO-B 320099,00978-90-01-71362-1
Uitwerkingenboek NaSk1 basis 4Meer informatieVMBO-B 420099,00978-90-01-71363-8
vmbo-kgt NaSk1
Leerboek NaSk1 vmbo kgt 3Meer informatieVMBO-KGT 3200938,75978-90-01-70976-1
Leerboek NaSk1 vmbo kgt 3-4Meer informatieVMBO-KGT 3-4200961,50978-90-01-31240-4
Activiteitenboek NaSk1 vmbo kgt 3 + I-clipsMeer informatieVMBO-KGT 3200922,25978-90-01-71857-2
Activiteitenboek NaSk1 vmbo kgt 4A + I-clipsMeer informatieVMBO-KGT 3-4200917,50978-90-01-71859-6
Activiteitenboek NaSk1 vmbo kgt 4B+ I-clipsMeer informatieVMBO-GT 3-4200922,25978-90-01-71858-9
Uitwerkingenboek NaSk1 vmbo kgt 3Meer informatieVMBO-KGT 320099,00978-90-01-71364-5
Uitwerkingenboek NaSk1 vmbo kgt 4Meer informatieVMBO-KGT 3-420099,00978-90-01-71365-2
Docentenpakket NaSk1 vmbo bkgt 3-4Meer informatieVMBO-BKGT 3-4201099,00
Docentenpakket Plus NaSk1 vmbo bkgt 3-4Meer informatieVMBO-BKGT 3-42010179,00
vmbo-gt NaSk2
Leerboek NaSk2 vmbo gt 3Meer informatieVMBO-GT 3200939,75978-90-01-70975-4
Activiteitenboek NaSk2 vmbo gt 3 + I-clipsMeer informatieVMBO-GT 3200922,50978-90-01-71860-2
Activiteitenboek NaSk2 vmbo gt 4 A + I-clipsMeer informatieVMBO-GT 4200920,50978-90-01-71861-9
Activiteitenboek NaSk2 vmbo gt 4 B + I-clipsMeer informatieVMBO-GT 4200920,50978-90-01-71862-6
Uitwerkingenboek NaSk2 vmbo gt 3Meer informatieVMBO-GT 320099,25978-90-01-71366-9
Uitwerkingenboek NaSk2 vmbo gt 4Meer informatieVMBO-GT 420099,25978-90-01-71361-4
Project CSI NaSk2 vmbo gtMeer informatieVMBO-GT 3-420096,00978-90-01-71035-4
Docentenpakket NaSk2 vmbo gt 3-4Meer informatieVMBO-GT 3-4200999,00
Docentenpakket Plus NaSk2 vmbo gt 3-4Meer informatieVMBO-GT 3-42009179,00
Beschrijving

Beschrijving: Pulsar, NaSk: basisvorming, 2e editie

Samenvatting

Terug naar boven ↑

De methode biedt een doorgaande leerlijn voor de vakken natuur- en scheikunde (onderbouw VO), natuur- en scheikunde 1 (NaSk1, bovenbouw vmbo-bkgt), natuur- en scheikunde 2 (NaSk2, bovenbouw vmbo-gt), natuurkunde (bovenbouw havo/vwo) en scheikunde (bovenbouw havo/vwo).
De methode gaat uit van ontdekkend leren door middel van zgn. DO-IT's. Dit zijn miniprojecten van 1 of 2 lesuren waarmee leerlingen zich de theorie via praktische toepassingen eigen maken. De leerboeken bevatten de introducties op de DO-IT's, uitleg van de theorie, extra's en verdieping. De activiteitenboeken bevatten de werkbladen bij de DO-IT's, opdrachten, practica en toetsen.
De ICT bij de methode heet I-clips. Deze is toegankelijk via een online leeromgeving. Hierin vinden leerlingen extra uitleg van sleutelbegrippen, diagnostische toetsen en naslagmateriaal.
Bij deze methode kan gebruikt worden gemaakt van de Digitale Proefwerken.

De methode maakt deel uit van de zgn. Explora-reeks. Deze reeks biedt verschillende oplossingen voor zowel scholen die in (mono)vakken willen blijven werken als voor scholen die de leerstof voor het leergebied Mens- en natuur geïntegreerd in projecten/thema's aan orde willen laten komen. Voor een overzicht van de methodes horende bij de Explora-reeks zie elders op deze website.

Samenstelling

Terug naar boven ↑

De methode kent verschillende edities voor verschillende schooltype/dakpannen:

Voor het vak NaSk (leerjaar 1 en 2 voortgezet onderwijs) worden de volgende edities onderscheiden:

 • vmbo-b-editie
 • vmbo-kgt-editie
 • vmbo-t/havo-editie
 • havo/vwo-editie

Bovenstaande edities sluiten aan op de onderstaande vervolg-edities:

 • natuurkunde-editie voor leerjaar 3 havo/vwo('Pulsar Natuurkunde')
 • scheikunde-editie voor leerjaar 3 havo/vwo ('Pulsar-chemie')
 • nask1-editie voor leerjaar 3 en 4 van vmbo-b
 • nask1-editie voor leerjaar 3 en 4 van vmbo-kgt
 • nask2-editie voor leerjaar 3 en 4 van vmbo-gt

Deze beschrijving is toegespitst op de edities voor de leerjaren 1 t/m 3, met uitzondering van de NaSk1- en Nask2-editie voor vmbo 3-4.

De delen voor leerjaar 3 havo/vwo natuurkunde en leerjaar 3 havo/vwo scheikunde sluiten aan op resp. 'Pulsar Natuurkunde 2e editie Tweede fase' en 'Pulsar Chemie 1e editie Tweede Fase' en de (toekomstige) edities 'Tweede Fase Nieuwe Natuurkunde' en 'Tweede Fase Nieuwe Scheikunde'.

Het 'arrangement' wisselt per editie:

De vmbo-b-editie voor leerjaar 1 en 2 bestaat uit leerwerkboeken (verbruik) met bijbehorende I-Clips en een (digitaal) docentenpakket. De edities voor vmbo-kgt, vmbo-gt en havo/vwo voor leerjaar 1 en 2 bestaan uit leerboeken (gebruik) en activiteitenboeken (verbruik) met bijbehorende I-Clips en een (digitaal) docentenpakket.

Bij de Natuurkunde- en Scheikunde-editie (h/v) is een uitwerkingenboek leverbaar.

Ook bij de edities voor de bovenbouw vmbo (NaSk1/NaSk2) bestaat de vmbo-b-editie (NaSk1) uit leerwerkboeken en de vmbo-kgt-editie (Nask1 en NaSk2) uit leerboeken in combinatie met activiteitenboeken. Daarnaast zijn er uitwerkingenboeken en online docentenpakketten. Bij alle edities is een corresponderende I-Clips beschikbaar.

Voor de docent is er het zgn. Docentenpakket (online beschikbaar). Deze is leverbaar in twee varianten. Het Docentenpakket (basis) biedt: docentenhandleidingen, uitwerkingen, toetsen per hoofdstuk, toegang tot ICT voor de leerling. De Plus-variant van het docentenpakket biedt daarnaast: toegang tot de Digicoach (een presentatietool voor o.a. animaties, simulaties en presentaties)

 

Vormgeving

Terug naar boven ↑

De leerboeken zijn uitgevoerd in full color (formaat: 21 x 27 cm; bindwijze: gelijmd). De leerwerkboeken (vmbo-b-editie) en de activiteitenboeken (overige editie) zijn uitgevoerd in zwart wit (formaat: A4; bindwijze: gelijmd met 23 rings-perforatie).
De leer(werk)boeken en activiteitenboeken zijn rijk geïllustreerd. Er is veel variatie in typen afbeeldingen zoals: (kleuren)foto's, tekeningen, schematische weergaven (bijv. schakelschema, fabricageproces karamel), grafieken/diagrammen/tabellen. Het overgrote deel van de afbeeldingen is functioneel, d.w.z. ze ondersteunen de leerstof. Sommige afbeeldingen dienen uitsluitend ter verluchtiging.
Onderdelen met een specifieke functie zijn aan hun specifieke vormgeving te herkennen, zoals:

 • Intro (paarse randkleur)
 • DO-IT's (oranje randkleur)
 • Paragrafen met de leerstof (grijze randkleur)
 • Samenvatting, Toepassing, Eindopdrachten (diverse schakeringen paarse randkleur)
 • Belangrijke leerstof ('Om te onthouden')(oranje kleurvlak)
 • Weetjes (rood omkaderd vlak)
 • Stappenplan voor probleemoplossing (paars kleurvlak)
 • Specifieke opdrachten zoals Practicum, ICT-Opdracht (pictogram of tekstballon)

 

 

Didactische uitgangspunten en doelstellingen

Terug naar boven ↑

Uitgangspunten volgens de auteurs:

 • motto: Leren door doen voor vmbo-leerlingen; leren door denken en doen voor havo/vwo-leerlingen
 • ondersteuning van flexibel leren door het aanbieden van verschillende 'routes' door de methode

In de docentenhandleidingen (gratis te downloaden via methodesite) staat per hoofdstuk/paragraaf vermeld welke kerndoelen (en vaardigheden) aan de orde komen. Eveneens zijn er Excel-bestanden te downloaden waarin aangegeven staat welk(e) kerndoel(en) in welk(e) paragra(a)f(en) aan de orde komt/komen.

Leerstofinhoud

Terug naar boven ↑

In de leerboeken komen onderwerpen/thema's/vaardigheden aan de orde die samenhangen met de vakken natuur- en scheikunde (onderbouw VO), natuur- en scheikunde 1/2(bovenbouw VMBO), natuurkunde (Havo/vwo), scheikunde (havo/vwo). In het vmbo-t/havo-deel en het havo/vwo-deel voor leerjaar 1-2 komen de volgende hoofdstuktitels voor: onderzoek, warmte, water, geluid, elektriciteit, licht, krachten.

In het natuurkunde deel voor leerjaar 3 (havo en vwo) komen de volgende hoofdstuktitels voor: communicatie, beveiligen, pretpark, medisch meten, duurzame energie, helaal.

In het scheikunde deel voor leerjaar 3 (havo en vwo) komen de volgende hoofdstuktitels voor: speuren naar de dader (over o.a. stofeigenschappen, mengsels), voor de spiegel (over o.a. emulsie, suspensie, centrifugeren), drop en ander snoep (over o.a. reactie, behoud van massa), kleiner dan een korrel (over o.a. moleculen en atomen, reactievergelijkingen), lijm (o.a. lijmen verschillende materialen), aardappelen (over o.a. aantonen van zetmeel, scheidingsmethoden), Gezond aan tafel (over o.a. vitamines, vet en extractie), tanken in 2020 (over o.a. aardgas, alcohol en verbrandingsreacties)

De leerstof wordt meestal vanuit aansprekende/herkenbare contexten aangeboden, zoals: forensisch onderzoek.

Leerstofordening

Terug naar boven ↑

De methode heeft een consistente didactische structuur. De opbouw van een hoofdstuk is telkens identiek. Aan het begin van elk leerboek wordt (voor de leerling) in het kort uiteengezet hoe de methode in elkaar zit en hoe deze gebruikt moet/kan worden. Elke hoofdstuk begint met een hoofdstukopening (Intro). Hierin wordt het thema dat in het komende hoofdstuk centraal staat ingeleid. Er wordt (in h/v 3-edities) ook een overzicht geboden van de paragrafen, activiteiten en andere onderdelen (ICT-opdrachten en eindopdrachten); bij leerjaar 1 en 2 staat er een overzicht van DO-IT's en paragrafen.  Het thema wordt altijd aangeboden vanuit een voor leerlingen aansprekende/herkenbare context, bijv. forensisch onderzoek, pretpark, hete luchtballon, bungeejumpen). In de boeken voor leerjaar 1 en 2 volgen na de introductie de zgn. DO-IT's. Dit zijn activiteiten die de leerling uitdagen om bepaalde natuurwetenschappelijke verschijnselen te gaan onderzoeken. Na elke DO-IT volgt een paragraaf met leerstof en opdrachten. Er zijn vier DO-IT's/paragrafen per hoofdstuk. Aan het eind van het hoofdstuk is er een Verdieping met een hogere moeilijkheidsgraad (met name bedoeld voor havo-leerlingen (vmbo-t/h-editie) en voor vwo-leerlingen (havo/vwo-editie)). De volgorde waarin DO-IT's en paragrafen moeten worden uitgevoerd is niet voorgeschreven. Er worden verschillende mogelijkheden aangeboden om met Pulsar te werken. De indeling in het activiteitenboek correspondeert grotendeels met de indeling in het leerboek. Bepaalde onderdelen, bijv. Test je zelf, practicum en paragraafopdrachten staan alleen het activiteitenboek.

Ook in de delen voor natuurkunde en scheikunde voor leerjaar 3 havo/vwo, volgt na de 'Intro' een reeks 'Activiteiten', al heten ze hier geen 'DO-IT's'. Niet alle 'activiteiten' en paragrafen hoeven verplicht uitgevoerd te worden. De docent/leerling kan hierin zelf een keuze maken. Aan het eind van een reeks paragrafen volgt een paragraaf 'Toepassing'. Hierin moet de leerstof uit een aantal paragrafen toegepast worden in een context die afwijkt van de context waarin de leerstof werd aangeboden. De (facultatieve) 'Eindopdracht' kan de docent inzetten als praktisch proefwerk.

Planning/tijdsinvestering

Terug naar boven ↑

Voor de DO-IT's staat een gemiddelde tijdsinvestering van 1 a 2 lesuren.

Via de methodesite kan een 'Lesplanning voor mono- en combinatievakken Explora' gedownload worden. Dit is een instrument dat de docent kan gebruiken om de leerstof beter te plannen. Hierin worden verschillende keuzemogelijkheden onder de aandacht gebracht.
In de rubriek 'Veel gestelde vragen' op de methodesite wordt verwezen naar een urentabel en worden er een paar tips gegeven wanneer men meer/minder uren op de lestabel heeft staan dan gemiddeld.

Didactiek (instructie en werkvormen)

Terug naar boven ↑

Volgens de auteurs is de gehanteerde didactiek geschikt voor elke manier van lesgeven: De leerling kan beginnen met de DO-IT-activiteit en de leerstof in de paragrafen als 'naslag' gebruiken. Het is ook mogelijk met de leerstof uit de paragrafen te beginnen en naar eigen inzicht de DO-IT-activiteit als afsluiting te gebruiken. Ook een combinatie is mogelijk. Op de website worden in de 'FAQ'-rubriek een zevental mogelijke 'leerroutes' kort beschreven.

Zelfstandig werken

Terug naar boven ↑

De methode schrijft geen vaste werkwijze voor. Diverse leerroutes worden ondersteund, dus ook leerroutes die een beroep doen op het zelfstandig werken van leerlingen. De consistente didactische structuur helpt leerlingen bij het zelfstandig werken. Ze kunnen zelfstandig informatie opzoeken in het leerboek, een toets maken om de eigen kennis/vaardigheden te toetsen, of de DO-IT's uitvoeren. Dit kan zelfstandig of evt. in samenwerking met medeleerlingen.

Differentiatie

Terug naar boven ↑

De differentiatie naar niveau is mogelijk omdat de methode verschillende edities voor verschillende schooltypen/dakpannen op de markt brengt. Binnen de edities is ook niveaudifferentiatie mogelijk dankzij de aanwezigheid van de Verdiepingsparagraaf. Deze is met name bedoeld voor leerlingen die in aanmerking komen om door te stromen naar een hogere schooltype/dakpan.

Evaluatie/toetsing

Terug naar boven ↑

In de I-Clips is bij elk hoofdstuk een diagnostische oefentoets opgenomen. 

De methode beschikt over een digitale, webgebaseerde toetsomgeving die onder licentie afgenomen kan worden. Er zijn verschillende licentievormen mogelijk, bijv. een schoollicentie, waarbij alle docenten/leerlingen van de school toegang krijgen, of een vaksectie-licentie, waarbij alleen docenten/leerlingen van een specifieke vaksectie toegang krijgen. De digitale toetsen zijn bruikbaar als proefwerk, inhaalproefwerk, overhoring of extra oefening. Binnen de toetsomgeving kan de docent zelf proefwerken samenstellen. Daarbij is keuze uit 14 verschillende vraagtypen (open en gesloten). Met uitzondering van de open vragen worden de gegeven antwoorden automatisch nagekeken. De resultaten van de afgenomen toetsen kunnen via het daarvoor bestemde onderdeel van Schoolwise door de docent bekeken worden.
Andere kenmerken: animaties en filmpjes beschikbaar, normering per vraag instelbaar, rapportages per leerling, per klas of per vraag opvraagbaar, directe feedback.

Ook in het Docentenpakket zijn per hoofdstuk twee varianten van toetsen opgenomen. Deze zijn als Word-document beschikbaar en kunnen derhalve naar eigen inzicht aangepast worden.

ICT

Terug naar boven ↑

Via de digitale leeromgeving Schoolwise kan de leerling toegang krijgen tot de zgn. I-Clips. De leerstof is per hoofdstuk benaderbaar en is verdeeld in een aantal onderdelen die corresponderen met de paragrafen uit het leerboek. De leerling kan een onderdeel kiezen. Van elk onderdeel zijn een aantal kenmerken vermeld zoals: categorie, soort opdracht (bijv. opdracht, webquest, minicursus, oefentoets), studielast. De leerling kan de onderdelen zelfstandig doorwerken door de afbeeldingen/videofragmenten te bekijken, de teksten te lezen, de vragen te beantwoorden of de opdrachten uit te voeren. De structuur en het verloop van een onderdeel is afhankelijk van het type opdracht. Zo wordt bij oefenopdrachten direct feedback gegeven op gegeven antwoorden en wordt bij de webquest een overzicht van beschikbare bronnen getoond. Bij toetsen verschijnt geen directe feedback, maar wordt op het eind wel een overzicht van de behaalde resultaten vermeld. Soms wordt doorverwezen naar opdrachten/praktica in het boek of naar andere ICT-opdrachten. In het overzicht van onderdelen wordt de status van elk onderdeel (gestart, niet gestart, afgerond) bijgehouden.

De docent kan via Schoolwise inzicht krijgen in de resultaten van leerlingen.

Het Docentenpakket bestaat uit de volgende digitale onderdelen: docentenhandleidingen, uitwerkingen, toetsen, toegang tot ICT voor de leerling, toegang tot de Digicoach (een presentatietool voor o.a. animaties, simulaties en presentaties)

Algemene informatie

Terug naar boven ↑

Voor beschrijving geraadpleegde materialen

Deze beschrijving is gebaseerd op bestudering van de onderdelen van de NaSk-edities voor leerjaar 1 en 2 en op de onderdelen voor de havo/vwo-edities voor natuurkunde en scheikunde in leerjaar 3.

Naam/functie van de beschrijver

Frans Berkhof, inhoudelijk medewerker Kenniscentrum Leermiddelen van de SLO

Datum afronding beschrijving

15 november 2010

Ervaring

Ervaring: Pulsar, NaSk, basisvorming en vmbo, 2e editie,

Samenvatting

Terug naar boven ↑

Pulsar is een methode NaSk 2 in de klassen 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs. Deze ervaring heeft betrekking op de klassen 3 en 4 VMBO-T. Er is een goede verdeling tussen theorie en praktijk, bij de praktijk is soms wat uitleg nodig, de leerlingen worden meteen in het begin van het hoofdstuk uitgedaagd met een praktische opdracht (Do-It). Deze opdracht kun je zowel met als zonder uitleg laten uitvoeren (zelf ontdekkend leren). De docent heeft ruim de tijd om de lesstof te behandelen. Er wordt via de website schoolwise.nl voldoende digitaal werk aangeboden, er is een minicursus en er zijn diagnostische toetsen. Het is een prettig te lezen boek met een goede verhouding tussen tekst, plaatjes en bronnen. Elk hoofdstuk heeft een zelfde opbouw en lay-out. Dit werkt voor de leerlingen duidelijk en overzichtelijk. Er is voldoende toetsmateriaal aanwezig. De leerlingen en de docenten ervaren het werken met Pulsar als zeer prettig.

Context waarbinnen het leermiddel gebruikt is

Terug naar boven ↑

De methode wordt op verschillende manieren gebruikt. Voor klas 3 en 4 VMBO-T is het een onderdeel van het examenprogramma. In klas 4 wordt Pulsar 3-4 gebruikt. Voor de leerlingen in klas 4 is deel 3 dan tevens een naslagwerk. Er wordt evenveel tijd besteed aan theorie, practica en ICT.

Leerstofinhoud en -ordening

Terug naar boven ↑

De methode begint altijd met een Do-It. Daarna een aantal paragrafen met bronnen die extra informatie geven over een bepaald onderwerp. Er is meer leeswerk toegevoegd, de bronnen zijn uitgebreider Je kunt zo dieper op de inhoud ingaan. Het werkboek is een goede aanvulling op het tekstboek. De meeste practica zijn voor de leerlingen goed uitvoerbaar.
Over de volgorde van de hoofdstukken kun je van mening verschillen. Ik had zelf liever de brander, stof- eigenschappen en materialen, i.v.m. practicum, eerder in de methode gezien. De leerlingen maken al vrij vlot kennis met de reactievergelijkingen. De kommaformule had van mij niet gehoeven. In de volgende hoofdstukken en in de rest van de scheikunde werk je daar ook niet meer mee. Liever zie ik direct de getallen bij de formules staan. Dan zijn de leerlingen daar maar meteen aan gewend.

Planning en tijdsinvestering

Terug naar boven ↑

Ik heb ruim de tijd om uitgebreid door het boek te wandelen. Ik let niet op de planning die in de methode staat, het ene hoofdstuk vraagt meer tijd dan een ander. Ik gebruik de toetsen die bij de methode worden geleverd en pas die aan met actualiteiten en oude examenopgaven.

Didactiek (instructie en werkvormen)

Terug naar boven ↑

De ene keer laat ik deze opdracht doen zonder enige uitleg, het zgn. zelf ontdekkend leren, de andere keer begin ik klassikaal en vertel wat er van de leerlingen verwacht wordt. Op deze manier kun je met behulp van de Do-It's meervoudige intelligentie toepassen in je les. Ik probeer zoveel mogelijk te variëren in werkvorm. Hierbij sluit de methode goed aan.
Ik volg het boek en zorg zelf of laat de leerlingen zoeken naar aanvullend actueel materiaal. Voor sommige onderwerpen maak ik herhalingsopdrachten.
Via Schoolwise neem ik de oefenstof klassikaal af. Zo kunnen de leerlingen zelf ook checken waaraan extra aandacht moet worden besteed. Dit wordt door de leerlingen als zeer plezierig ervaren.

Zelfstandig werken

Terug naar boven ↑

De leerlingen kunnen zichzelf goed redden, de opdracht staat duidelijk in het werkboek. Eerst moeten de leerlingen de opdracht goed doorlezen. Daarna weten ze wat de bedoeling is. De opdracht uitvoeren gaat dan goed. Ik leg af en toe de les stil en laat een leerling vertellen waar hij/zij mee bezig is en waar ze naar toe werken. Kennis van de materialen en de werking van een brander is wel een pré.

Differentiatie

Terug naar boven ↑

Ik heb weinig aan differentiatie gedaan. Ik heb een groep leerlingen met weinig niveau verschil. Voor dyslectische kinderen pas ik de lettergrootte van een opdracht aan en/of geef de leerlingen wat meer tijd.

Evaluatie (toetsing)

Terug naar boven ↑

De leerlingen maken van elke Do-It een verslag. Ik overhoor de eerste twee of drie paragrafen van een hoofdstuk, bij elk hoofdstuk is een proefwerk en van elke twee hoofdstukken een PTA. Ik gebruik de toetsvragen, open en meerleuze, die bij de methode zitten. Aangevuld met actualiteiten en oude examen opgaven. De combinatie- en de juist-onjuist vragen zijn voor de leerlingen wat te gemakkelijk.

ICT

Terug naar boven ↑

Het is mogelijk om de antwoorden van de vragen uit het boek op een ELO te plaatsen. Leerlingen kunnen dan zelf nakijken. Ook laat ik de leerlingen presentaties (Power Point) maken van practica. De tabellen worden in Excel aan verslagen toegevoegd. Via schoolwise.nl kunnen de leerlingen zelf oefenen en de zgn. minicursussen volgen en de Diagnostische toets maken.

Aansluiting bij identiteit/signatuur school

Terug naar boven ↑

Niveau leerling

Terug naar boven ↑

Er is een goede verhouding tussen beeld, tekst en vragen. Soms zien mijn leerlingen het verband tussen bepaalde onderwerpen niet. De leerlingen kunnen veelal, m.b.v. het werkboek, zelfstandig aan het werk.

Feedback

Terug naar boven ↑

 • De leerlingen vinden de methode niet moeilijk. Vooral op de toets van de eerste twee hoofdstukken wordt zeer goed gescoord.
 • Je moet, voor de wat slimmere leerlingen, zelf bij sommige hoofdstukken verdieping aanbieden.
 • De klassenassistent heeft niet alle practica benodigdheden voorhanden. Er kan af en toe met gebruiksvriendelijkere stoffen worden gewerkt.
 • De leerlingen vinden het prettiger om zelf op internet de werking van de scheidingsmethoden te zoeken (in beeld en geluid) i.p.v. uit het boek te leren.
 •  Leerling feedback: Jelle: niet heel moeilijk, de voorbeelden kom je dagelijks wel tegen
 • Albert Anne: Het zijn niet van die lappen tekst, ze wisselen goed af met plaatjes en tekst.
 • Arjan: het boek werkt lekker rustig, je doet veel verschillende dingen in de les, chilled

 

Vormgeving

Terug naar boven ↑

Elk hoofdstuk is hetzelfde opgebouwd. Mede door de vormgeving en lay-out spreekt het de leerlingen de erg aan. Het geeft duidelijkheid en is overzichtelijk.

Aansluiting/afstemming en implementatie

Terug naar boven ↑

De methode sluit goed aan bij andere methodes. Er wordt dezelfde rekenmethode gebruikt als bij biologie en NaSk 1. De Biologiemethode is 'Biologie voor Jou' 3 en 4 VMBO GT, de NASK 1 methode is van 'NOVA' 3 en 4 VMBO GT.

Algemene informatie

Terug naar boven ↑

Voor 'Ervaring' geraadpleegde/gebruikte materialen

Methode site Pulsar, methode Pulsar en Schoolwise.nl

Naam/functie evaluator

Eric Elsinga, docent

Schooltype-groep/leerjaar

VMBO 3 en 4 GT en theoretische leerweg

Datum afronding ervaring

26 november 2010

Analyse

Hieronder vindt u één of meerdere analyses van dit leermiddel, uitgevoerd door leerplanontwikkelaars van SLO.

Meer weten? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/longlist/Laat uw reactie en/of beoordeling achter:CAPTCHA image sould be here
Verstuur

Beoordeling:Vandaag