Overzichtspagina methode

Methodes vergelijken

Selecteer minstens twee methodes via 'Voeg toe aan vergelijking'

Nu vergelijken
Stepping stones Textbook 1

Stepping Stones, vmbo en onderbouw havo/vwo, 3e editie

Blom, N.; Bogaerts, L.; Dik, E.; [et al.]

Noordhoff Uitgevers VO

2005-2007

Overzicht

Type

methode

Doelgroep(en)

VMBO-B 3-4
VMBO-G 3-4
VMBO-K 3-4
VMBO-T 3-4
H 3
V 3

Vak(ken)

Engels

Links

Toegankelijkheidsrapport Software in Zicht
Recensie Digitale School
Methodesite
Vergelijkingstabel methodes Engels onderbouw

Documenten:

Softwarebeschrijving SLO

Uitgever / Besteladres

Noordhoff Uitgevers VO
Postbus 58
9700 MB GRONINGEN
http://www.noordhoffuitgevers.nl

050 - 5226888Samenvatting

LEERJAAR 1 NIET MEER EN LEERJAAR 2 BEPERKT LEVERBAAR

Derde editie van deze methode waarmee de basisvorming na twee jaar kan worden afgesloten. Het vmbo gaat vervolgens verder met de leerwegen en havo/vwo 3 bereidt voor op de tweede fase.
Nieuw bij deze editie is dat ICT volledig is geïntegreerd in de vorm van de i-Module 'IT M@tters', die op internet toegankelijk is voor docenten en leerlingen. Deze module is flexibel inzetbaar en biedt onder andere werkboekvervangende opdrachten, extra oefenmogelijkheden voor de Stones, Grammar en Vocabulary, videofragmenten, Reading Matters, actuele nieuwsartikelen, workplanners met stappenplannen voor de vaardigheden en diagnostische toetsen.
Wat betreft ICT, aanpak en didactiek is de methode afgestemd met de methodes 'Grandes Lignes' (Frans) en 'Neue Kontakte' (Duits). Met behulp van IT M@tters heeft de docent de volgende mogelijkheden om met projecten te werken: 1. Project Actualiteiten met behulp van de 'Newsticker' (elke dag 5 voor het onderwijs bewerkte nieuwsberichten); 2. Zelf een taalverbindend project Actualiteiten organiseren (Neue Kontake en Grandes Lignes hebben ook een dagelijkse nieuwsdienst); 3. Project Jeugdliteratuur met behulp van het Leesdossier; 4. Zelf een themaproject maken over bijvoorbeeld jeugdcultuur met behulp van het Kijk- en leesdossier en 5. Zelf een project maken met de ICT lesbrieven bij elk hoofdstuk, voor elke stream (downloaden van de docentensite).
Vanaf 3 vmbo staan er vier projecten in het boek die voorbereiden op projectonderwijs in vervolgopleidingen. Bij de methode zijn gratis taalprojecten beschikbaar.
De opbouw van deze derde editie is die van een Mixed Media methode, waarbij de basis wordt gevormd door een Textbook en een Workbook A en B met de i-Module IT Matters. Daarbij horen een uitwerkingenboek voor de leerling, een audio-cd voor docenten en leerlingen, een gratis online docentenhandleiding en een toetsen cd-rom voor docenten.

Bekijken

Stepping stones Textbook 1Schermfoto IT M@tters

Onderdelen

TitelDoelgroepenJaarPrijsISBN
Textbook vmbo basic 3Meer informatieVMBO-B 3200743,75978-90-01-74287-4
Workbook vmbo basic 3 a+bMeer informatieVMBO-B 3200726,50978-90-01-74288-1
Uitwerkingen vmbo basic 3Meer informatieVMBO-B 3200710,25978-90-01-74289-8
Toetsen vmbo basic 3 + cd-romMeer informatieVMBO-B 32007107,00978-90-01-74294-2
Leerlingen-cd vmbo basic 3Meer informatieVMBO-B 3200718,25978-90-01-74292-8
Textbook vmbo basic 4Meer informatieVMBO-B 4200743,75978-90-01-74308-6
Workbook vmbo basic 4 a+bMeer informatieVMBO-B 4200726,50978-90-01-74309-3
Uitwerkingen vmbo basic 4Meer informatieVMBO-B 4200710,25978-90-01-74311-6
Toetsen vmbo basic 4 + cd-romMeer informatieVMBO-B 42007107,00978-90-01-74317-8
Leerlingen-cd vmbo basic 4Meer informatieVMBO-B 4200718,25978-90-01-74314-7
Textbook vmbo-kgt 3Meer informatieVMBO-KGT 3200743,75978-90-01-74295-9
Workbook vmbo-kgt 3 a+bMeer informatieVMBO-KGT 3200726,50978-90-01-74296-6
Uitwerkingen vmbo-kgt 3Meer informatieVMBO-KGT 3200710,25978-90-01-74297-3
Toetsen vmbo-kgt 3 + cd-romMeer informatieVMBO-KGT 32007107,00978-90-01-74301-7
Leerlingen-cd vmbo-kgt 3Meer informatieVMBO-KGT 3200718,25978-90-01-74298-0
Textbook vmbo-kgt 4Meer informatieVMBO-KGT 4200743,75978-90-01-74318-5
Workbook vmbo-kgt 4 a+bMeer informatieVMBO-KGT 4200726,50978-90-01-74319-2
Uitwerkingen vmbo-kgt 4Meer informatieVMBO-KGT 4200710,25978-90-01-74320-8
Toetsen vmbo-kgt 4 + cd-romMeer informatieVMBO-KGT 42007107,00978-90-01-74323-9
Leerlingen-cd vmbo-kgt 4Meer informatieVMBO-KGT 4200718,25978-90-01-74321-5
Workbook havo/vwo 3 a-dMeer informatieH V 3200526,50978-90-01-74303-1
Textbook havo/vwo 3Meer informatieH V 3200543,75978-90-01-74302-4
Uitwerkingen havo/vwo 3Meer informatieH V 3200510,25978-90-01-74304-8
Toetsen havo/vwo 3 + cd-romMeer informatieH V 32005107,00978-90-01-74307-9
Leerlingen-cd havo/vwo 3Meer informatieH V 3200518,25978-90-01-74305-5
Cd-rom IT M@tters delen 3Meer informatieVMBO-BKGT H V 320057,25978-90-01-74430-4
Cd-rom IT M@tters delen 4Meer informatieVMBO-BKGT 420077,25978-90-01-74429-8
Rode controlekaart (per 25 ex.) Meer informatie25,50978-90-01-74217-1
Beschrijving

Methodebeschrijving VO: Stepping Stones, derde editie

Algemeen

Terug naar boven ↑

Communicatieve methode Engels bestemd voor de onderbouw havo en vwo en de onder- en bovenbouw van het vmbo. De methode is thematisch van opzet en traint in ieder hoofdstuk alle afzonderlijke vaardigheden. De ICT-component is volledig geïntegreerd in deze methode. De hieronder beschreven versie is de derde editie van Stepping Stones. Als vervolg op deze methode kan voor de tweede fase gebruik worden gemaakt van de aansluitende methode Milestones, uitgegeven bij dezelfde uitgever. Deze typering is gebaseerd op de tekstboeken, werkboeken, cd's, uitwerkingenboeken en toetsboeken voor 1vmbo kgt en 2 (t) havo vwo.

Uitgangspunten en doelstellingen

Terug naar boven ↑

De aanpak van de methode is communicatief en het trainen van de vaardigheden gebeurt vanuit thema's. Elk hoofdstuk heeft een thema, dat vanuit verschillende invalshoeken via lees- en luisterteksten en via taalmiddelen (Stones) wordt belicht. De concrete leerdoelen voor elk hoofdstuk zijn gerelateerd aan de kerndoelen en aan de eindtermen vmbo voor de leerjaren 3 en 4. Vanaf het begin is er tijd ingeruimd voor het opzetten van een leesdossier. De aangeboden taalmiddelen in de Stones worden getraind door middel van een stapsgewijze opbouw in de opdrachten, waarbij de opdrachten van reproductief naar productief gaan. Het ICT-concept bestaat uit flexibel inzetbare vervangingsstof, herhalingsstof en extra materiaal. Het C-onderdeel uit elk hoofdstuk kan in het boek worden overgeslagen en vervangend worden uitgevoerd op de computer.

Leerstofinhoud

Terug naar boven ↑

De tekst- en werkboeken bevatten negen thematische hoofdstukken met titels als 'Family and friends', 'Animal world', 'School is cool', 'Doctor's orders', 'Fame and fortune' etc. De merendeels authentieke tekstsoorten die voorkomen zijn: teksten van internetsites, e-mails, krantenartikelen, artikelen uit (jongeren)tijdschriften en tv-gidsen, plattegronden en landkaarten, folders en dagboekfragmenten.

Leerstofordening

Terug naar boven ↑

De opbouw van de methode is concentrisch, dat houdt in dat de stof telkens opnieuw, maar uitgebreider wordt behandeld. De tekstboeken bevatten de hoofdstukken, de 'Reading Matters' met daarin aandacht voor extensief lezen en de 'Yellow pages' met tips voor de training van de vaardigheden en tips voor het leren van proefwerken, woorden en taalmiddelen en suggesties voor het verzamelen van informatie en samenwerken. Daarnaast is ook een grammaticaoverzicht opgenomen. De werkboeken bevatten de opdrachten per hoofdstuk, de 'Talking Matters'  met daarin spreekkaarten, een woorden- en begrippenlijst en een schooltaalwoordenlijst. De uitwerkingenboeken bevatten naast de antwoorden per hoofdstuk een 'Checklist Grammar' waarmee grammaticaopdrachten kunnen worden nagekeken. Op de leerlingen cd's staan alle luisterteksten die bij de methode horen en ook de uitspraak van de taalhandelingen in de Stones. De i-Module (IT M@tters) is direct gekoppeld aan de opdrachten in de methode. Deze leerlingensite bevat een aanbod aan lesmateriaal, zoals extra leesteksten, naslagmateriaal en actuele krantenartikelen en interactieve opdrachten, zoals internet- en herhalingsopdrachten. Daarnaast bevat de i-Module ook een diagnostische toets online en voor het kijk- en luisterdossier video's met opdrachten. De aansturing gebeurt vanuit het werkboek. Hierin staat aangegeven wanneer er geoefend kan worden op de computer.

Leerstofverwerking

Terug naar boven ↑

Het werkboek is het sturende boek, van daaruit wordt de leerling gestuurd naar het tekstboek, naar de leerlingen-cd-rom, het uitwerkingenboek of naar de IT M@tters om een opdracht op de computer te gaan doen. Elk hoofdstuk opent met een 'Workplanner', waarin een inhoudsopgave van het hoofdstuk te vinden is. Aan de hand hiervan kan een studieplanner (Programma voor Toetsing en Afsluiting) worden gemaakt, maar ook zaken als huiswerk, deadlines of toetsdata kunnen hier worden ingevuld. Bij lees- en luistervaardigheid gaat het vooral om de training van strategieën. De vaardigheden worden geoefend aan de hand van meerkeuzeopdrachten, open vragen, invulopdrachten, true-false opdrachten, opdrachten om informatie in de juiste volgorde te zetten, matching-opdrachten en puzzels/spelletjes. Bij luisteren worden in de 'Yellow pages' een aantal luisterstrategieën toegelicht en wordt het bijhouden van een 'Listening Log' uitgelegd. Ook wordt hier getoond hoe een leesdossier kan worden bijgehouden. Alle 'Reading Matters' (gedichten, korte verhalen en fragmenten) worden tevens voorgelezen op de leerlingen-cd, zodat lezen en luisteren kunnen worden gecombineerd. Spreek- en schrijfvaardigheid worden getraind middels pure reproductieopdrachten (Say it in English), geleide spreek- en schrijfopdrachten bij de Stones, speech card-opdrachten (Talking Matters), het schrijven van een brief, het houden van een spreekbeurt, interactieve IT M@tters-opdrachten die herhaling en extra training bieden, optionele opdrachten voor snellere en voor zwakkere leerlingen en toepassingsopdrachten waarin alle getrainde vaardigheden/strategieën samenkomen. De rubriek 'Yellow Pages' in het tekstboek geeft adviezen voor het uitvoeren van spreekopdrachten en het houden van een spreekbeurt. Het onderdeel schrijfvaardigheid in bovenstaande rubriek bevat tips voor het schrijven van brieven, briefconventies en een voorbeeldbrief. Tips voor de organisatie van gespreksvaardigheid worden gegeven in de docentenhandleiding. De training van Grammatica is onderdeel van elk hoofdstuk en is gerelateerd aan de Stones. Bij deze Stones-opdrachten gaat het vooral om de impliciete training, het overbrengen van de boodschap (communicatie). De setting van de opdrachten is communicatief. De expliciete grammatica met regels zit achter het C-deel (vmbo-kgt) of het D-deel (havo vwo). Hier staan de grammaticaregels met de voorbeelden en de daaraan gekoppelde opdrachten, waarbij het vooral gaat om het correct toepassen van de regels. Aan het eind van een grammaticaonderdeel worden de leerlingen verwezen naar de IT M@tters voor eventuele herhaling van het betreffende onderdeel. Vocabulaire wordt getraind aan de hand van de woordenlijsten aan het eind van ieder hoofdstuk. De woorden staan in contextzinnen en de leerling kan zichzelf overhoren met behulp van een rood plastic vel. De lijsten bestaan uit productief te leren woorden, relevante woorden uit de leesteksten en receptief aangeboden woorden. Onder de leesteksten is dikwijls een blokje 'Words to help' opgenomen. Deze hoeven niet te worden geleerd. In de docentenhandleiding staan aanwijzingen voor het aanleren van woorden. 

Differentiatie

Terug naar boven ↑

De externe differentiatie zit in de uitsplitsing van de werkboeken, bijvoorbeeld voor 1kgt zijn er werkboeken voor 1k en voor 1gt. De interne differentiatie zit in de eerste plaats in de optionele teksten en opdrachten die worden aangeduid met <> (moeilijkere opdrachten) of met () (makkelijkere, opstap- of tussenstapopdrachten). De differentiatie tussen de werkboeken heeft betrekking op de luisteropdrachten, de leesopdrachten en de spreek- en schrijfopdrachten. Bij heterogene klassen kan met beide werkboeken (bijvoorbeeld 1k en 1gt) worden gewerkt, waarbij gedeeltelijk klassikaal en gedeeltelijk zelfstandig of in groepjes gewerkt kan worden aan de gedifferentieerde opdrachten.

Evaluatie en toetsing

Terug naar boven ↑

De onderdelen die hier een rol spelen zijn: 'Summary', 'Test Yourself' en Toetsing. In de samenvatting (Summary) wordt aangegeven welke onderdelen, vaardigheden en strategieën in het hoofdstuk getraind zijn. Deze samenvatting kan worden besproken en de docent kan aangeven welke onderdelen voor de eindtoets geleerd moeten worden. Ter voorbereiding kan de leerling vervolgens de diagnostische toets ('Test yourself') maken om te kijken of de stof voldoende wordt beheerst. Indien noodzakelijk kunnen extra onderdelen on-line nogmaals worden geoefend. Een andere mogelijkheid is om de diagnostische toets in IT M@tters te maken. Hierbij krijgt de leerling direct feedback. De eindtoets kan naar eigen inzicht van de docent worden samengesteld uit de toetsbank of uit de selectie op de cd-rom. Suggesties voor het afnemen van een toets voor gespreksvaardigheid zijn te vinden in het docentenmateriaal.

Overige informatie

Terug naar boven ↑

Het adres van de i-Module is: leerjaar (bijvoorbeeld 1kgt).steppingstones.wolters.nl.

Ervaring

Hieronder vindt u één of meerdere ervaringen met dit leermiddel, beschreven door leraren. De ervaringen worden door SLO verzameld.

Meer weten of zelf een ervaring over dit leermiddel schrijven? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/ervaringen/Analyse

Hieronder vindt u één of meerdere analyses van dit leermiddel, uitgevoerd door leerplanontwikkelaars van SLO.

Meer weten? Kijk op: http://www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/leermiddelenplein/longlist/Laat uw reactie en/of beoordeling achter:CAPTCHA image sould be here
Verstuur

Beoordeling:Vandaag