Kenniscentrum Leermiddelen

Het aantal beschikbare leermiddelen voor scholen groeit de laatste jaren exponentieel, evenals de diversiteit van het aanbod. Door deze enorme toename is het voor scholen en leraren eigenlijk nauwelijks meer mogelijk om daar zelf een weg in te vinden. Het Kenniscentrum Leermiddelen (KCL) van SLO stelt zich daarom ten doel om scholen en leraren gericht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste leermiddelen.

KCL doet dat op verschillende manieren, en wel door:

  • het inventariseren van de in Nederland beschikbare methodes en andere leermiddelen en het geven van overzicht daarin;
  • het geven van uitgebreide beschrijvingen van methodes en andere leermiddelen;
  • onderzoek te doen naar de trends in de ontwikkeling, de selectie en het gebruik van leermiddelen;
  • leermiddelen te analyseren op thema’s als burgerschap en financiële educatie;
  • onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het combineren van methodes met zogenaamd open materiaal;
  • leraren te ondersteunen bij het zelf maken van arrangementen van leermiddelen.

Contactpersonen KCL:
Informatiemedewerkers leermiddelen: 053 4840 667 / leermiddelenplein@slo.nl
Coördinator: Hans de Vries / h.devries@slo.nl

Adresgegevens SLO:SLO_Contact_gebouw
Postbus 2041
7500 CA Enschede
Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T: 053 4840 840

Opmerkingen en vragen:

Je kunt via Wikiwijsleermiddelenplein geen leermiddelen bestellen. Kijk bij  ‘Veelgestelde vragen’ voor meer informatie hierover en antwoorden op andere veelgestelde vragen.

Voor verdere opmerkingen en vragen:

Contactformulier