Wil je ook ‘Méér Muziek in de Klas’? Vergelijk dan muziekmethoden primair onderwijs

Mede door de subsidieregeling ‘Impuls Muziekonderwijs’ en de initiatieven van Meer Muziek in de Klas is er op veel basisscholen extra aandacht voor muziekonderwijs.

Maar hoe kies je als team voor een muziekmethode die past binnen je school? Hoe weet je bijvoorbeeld of er sprake is van een doorlopende leerlijn, welke competenties en vaardigheden aan bod komen en wat de tijdsinvestering is? En, ook niet onbelangrijk, welke basiskennis je als leerkracht moet hebben om met de methode te kunnen werken en welke ondersteuning daarbij geboden wordt?

Om antwoord te kunnen geven op al deze vragen heeft het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO in samenwerking met LKCA een format ontwikkeld voor het maken van inhoudelijke beschrijvingen van methoden kunstzinnige oriëntatie.

methodes_vergeljikenVoor muziek zijn die methodebeschrijvingen nu gereed. Om de methodes makkelijk te kunnen vergelijken zijn de beschrijvingen in drie tabellen geplaatst:

Muziek digitale methodes groep 1-8
123Zing, Eigen-wijs Digitaal, Kazoo, Muziek en meer digitaal, Winston’s muziekschool, ZangExpress

Muziek niet-digitale methodes groep 1-8
Meer met muziek, Moet je doen-Muziek 2e editie, Muziek en meer, Muziek Talent Express, Vier muziek met!

Muziek overige methodes
Comboklas, De Muziekbus, Kadans, Klats!, Luisterland, Metropole op school, Muziek meester!