Hoe bevalt het lesgeven met Kansrijke Taal?

Kansrijke taal_Voorbeeld Van ordenen naar beeldwoordenboek groep 1-4Kansrijke taal’ biedt een compleet taalaanbod voor groep 1 tot en met 8, spelling en technische schrijfvaardigheid uitgezonderd. Carla van der Pol werkt als leerkracht in een combinatieklas 3, 4 en 5 en gebruikt al enkele jaren deze taalmethode. Zij vertelt over haar ervaringen.

 

 

 

 

Kansrijke taal_Voorbeeld dingenweb groep 1-2De methode is opgebouwd rondom acht leerlijnen: communiceren, technisch lezen, woordenschat, zinsbouw en grammatica (vanaf groep 5), gedichten, klankspel figuurlijke taal, kinderboeken en verhalen, interessante onderwerpen, taal vormgeven. Meer informatie over deze leerlijnen en over ondermeer doelstellingen, didactiek, vormgeving en samenstelling is in de beschrijving  te lezen.