Checklists voor methodes biologie, natuurkunde en scheikunde in de bovenbouw havo/vwo

In het schooljaar 2013-2014 worden nieuwe examenprogramma’s ingevoerd voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde in klas 4 van havo en vwo. Sinds begin 2013 zijn nieuwe methoden voor leerjaar 4 beschikbaar.

Welke methode kiest u? De SLO heeft checklists samengesteld voor de drie vakken om u te helpen bij het maken van een keuze uit de leermiddelen die voor uw vak beschikbaar zijn. Middels het doorlopen van de checklist krijgt u een goed beeld van uw voorkeur, als docent of als vaksectie.

De checklist bevat vragen over inhoud en gebruik. Bij de opstelling van de vragen is er op gelet dat de kenmerken van de vernieuwing aandacht krijgen.

 

Via onderstaande links kunt u de checklists downloaden:

Checklist biologie

Checklist natuurkunde

Checklist scheikunde